Dopłaty do ubezpieczeń rolnych mają być utrzymane

Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie dopłat do składek ubezpieczeniowych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. Poziom dofinansowania jest najwyższy.
Popularnym ryzykiem wybieranym przez rolników przy zawieraniu umów ubezpieczania upraw są skutki przezimowania lub wiosenne przymrozki.  Zdjęcie: Dreczka

Można przypuszczać, że osiągnięcie porozumienia w Radzie Ministrów w sprawie poziomu dopłat do ubezpieczeń upraw i zwierząt było łatwe. Obecny rząd nie ma dużych szans na przetrwanie do przyszłego roku. Zatem znalezienie środków na pokrycie różnych zobowiązań będzie zmartwieniem kolejnej ekipy.

Poziom najwyższy z możliwych

Przyjęte rozporządzenie przewiduje dopłatę do składek ubezpieczeń upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich na niezmienionym poziomie 65%, czyli najwyższym z możliwych. Procedury ubiegania się o to wsparcie nie uległy zmianie. Podstawą do wnioskowania jest zawarcie przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia z jednym ze wskazanych ubezpieczycieli. W 2023 r. na tej liście znajdowało się 8 zakładów i towarzystw ubezpieczeniowych:

  1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie;
  2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie;
  3. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie;
  4. AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie;
  5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie;
  6. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie;
  7. VH VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu;
  8. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie.

Zakres dopłaty do ubezpieczeń rolnych szeroki, ale nie obejmuje wszystkich gatunków upraw i zwierząt. Według wspomnianego rozporządzenia w 2024 r. będzie dotyczył:

  • upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne do składki do 1 ha uprawy. W trakcie konsultacji społecznych samorządy rolnicze sugerowały dopisanie jeszcze takich roślin, jak gorczyca, gryka, len, słonecznik i rośliny motylkowate drobnonasienne. Jak widać, ta propozycja nie została uwzględniona;
  • zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności do składki do 1 sztuki. Tutaj izby również sugerowały włączenie kolejnych gatunków, jak np. pozostałe koniowate, wielbłądowate i jeleniowate oraz pszczoły miodne. Ta propozycja także została pominięta.

Dopłata do składki ubezpieczeniowej w wysokości 65% przysługuje w przypadku zawarcia umowy zawierającej pakiet ryzyk i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa może zostać określona w wyższej wysokości tj. 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują w wysokości 65% składki, pod warunkiem określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.