Dopłata ryczałtowa dla gospodarstw do 5 ha UR

Posiadacze małych gospodarstw mogą zrezygnować z niedogodności związanych ze szczegółowym wypełnianiem wniosków o płatności obszarowe i spełniania niektórych wymogów.
Małe gospodarstwa mogą wystąpić do ARiMR z żądaniem o ryczałtowy sposób naliczenia płatności bezpośrednich za 2023 r.  Zdjęcie: Dreczka

Co prawda termin składania wniosków o płatności obszarowe za bieżący rok został już zamknięty, ale sprawa sposobu naliczania dopłat nie dla wszystkich jest już rozstrzygnięta. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziś poinformowało, że dość liczna grupa rolników może wnioskować o inny, znacznie uproszczony sposób naliczania płatności. Chodzi o posiadaczy gospodarstw do 5 ha użytków rolnych.

Oświadczenie/żądanie do końca sierpnia

Kogo interesuje taka płatność, może w terminie od 1 do 31 sierpnia br. złożyć żądanie (oświadczenie) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznania płatności dla małych gospodarstw. Wspomniane żądanie składa się za pomocą systemu teleinformatycznego, tego samego, który służy do wnioskowania o płatności bezpośrednie. Taka forma rozliczania płatności przysługuje ograniczonej grupie rolników:

  • posiadających gospodarstwo o powierzchni do 5 ha UR;
  • wnioskujących o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) i tylko tych, którzy uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).
Ryczałt o równowartości 225 €/ha

Podstawą wprowadzenia nowego sposobu naliczania dopłat powierzchniowych dla małych gospodarstw są unijne przepisy. Wybór tej uproszczonej (ryczałtowej) płatności zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich. Dlatego rolnicy, którzy się na nią zdecydują, nie będą mogli już otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją. Jednak nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • uzupełniającej płatności podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego;
  • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW i płatności ekologicznych.

Warto pamiętać, że od tego roku pula środków na realizację uzupełniającej płatności podstawowej (UPP) zostanie zwiększona do maksymalnego poziomu dopuszczonego przepisami UE. W tym roku zwiększy się o ok. 70 mln €, a ogółem w latach 2023-27 zwiększenie wyniesie ok. 190,4 mln €.

Ponadto do przepisów krajowych wprowadzono zmiany dotyczące dwóch pakietów prośrodowiskowych zwanych obiegowo ekoschematami:

  • Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych;
  • Pakiet 8. Trwałe użytki zielone.

Dotychczas płatność przysługiwała do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/ha, obecnie minimum wynosi 0,3 DJP/ha. Rolnikom, którzy wnioskowali o te pakiety, zostanie naliczona płatność na podstawie nowego, obniżonego poziomu (0,3 DJP/ha).

Uwaga: o te pakiety w terminie od 1 do 31 sierpnia br. mogą zawnioskować również rolnicy, którzy dotychczas tego nie robili.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.