Szybka integracja Compo Expert

Integracja Compo Expert z jego nowym właścicielem – Grupą Azoty – przebiega bardzo sprawnie. Inwestycja już przynosi dużo korzyści polskiemu koncernowi chemicznemu.
Inwestycja przejęcia Compo Expert przez Grupę Azoty została sfinalizowana w listopadzie 2018 r.

Projekt integracji przewiduje w pierwszej fazie realizację blisko 70 inicjatyw z takich obszarów, jak m.in. zakup surowców, badania i rozwój, wymiana know-how w zakresie produkcji i technologii, sprzedaż i marketing, finanse oraz IT. Warto pamiętać, że Grupa Azoty (GA) przejęła Compo Expert (CE), jednego z czołowych producentów nawozów specjalistycznych, sprzedawanych w 100 krajach świata, w listopadzie 2018 r. za kwotę 226 mln €. Od początku 2019 r. spółka jest ujmowana w sprawozdaniach finansowych GA. W 2019 r. udział CE w skonsolidowanych przychodach Grupy przekroczył 13%, a w I kwartale 2020 r. wyniósł 15%.

– Grupa Azoty dzięki zakupowi Compo Expert uzupełniła ofertę o zaawansowane produkty nawozowe. Ta operacja doskonale wpisała się w naszą strategię przesuwania się od prostych produktów bazowych do bardziej zaawansowanych, o większej efektywności, będących przyszłością rynku, na którym możemy również realizować atrakcyjne marże. Udział Compo Expert w naszej Grupie to nie tylko łatwe do wyliczenia efekty finansowe, ale także dostęp do nowych rynków zagranicznych i korzyści wynikające z dostępu do nowoczesnej technologii.

dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty

Spółka Compo Expert w chwili przejęcia była w pełni swoich zdolności produkcyjnych i dystrybucyjnych. Toteż już na wstępie oszacowano, że do 2024 r. ta inwestycja przyniesie korzyści wyceniane ostrożnie na ok. 40 mln €, z czego 6 mln € już zrealizowano w 2019 r. Szybkie efekty dało przejęcie łańcucha dostaw surowców do produkcji przez polskie spółki GA oraz wzajemne udostępnienie sieci sprzedaży. Kondycja finansowa niemieckiej spółki uległa też znacznej poprawie dzięki refinansowaniu jej zadłużenia przez GA.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.