Koncern cukrowy z zarzutami

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Pfeifer&Langen Polska. Spółce zarzuca się, że w nieuczciwy sposób wykorzystuje swoją przewagę kontraktową wobec rolników.
Pfeifer&Langen od wielu lat pozbawia swoich kontrahentów możliwości swobodnego wyboru odmian buraka cukrowego. Zdjęcie: Dreczka

Niemiecka spółka Pfeifer&Langen to jeden z czterech producentów cukru w Polsce. Na naszym rynku działa od 25 lat. W tym czasie przejęła kilkanaście zakładów produkcyjnych, z których obecnie działają cztery: Gostyń, Miejska Górka i Środa Wielkopolska oraz Glinojeck.

Zastrzeżenia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów budzą niektóre postanowienia w umowach kontraktacyjnych z rolnikami. Chodzi o to, że plantacje służące wyprodukowaniu zakontraktowanych korzeni muszą być obsiane nasionami buraka cukrowego kupionymi wyłącznie od Pfeifer&Langen. W przypadku użycia innych nasion spółka zastrzega sobie prawo odmowy skupu korzeni buraka. Ten przymus stosuje od wielu lat. Fakt, że odmiana spoza koncernowej oferty mogłaby lepiej spełniać oczekiwania plantatora nie ma znaczenia.

Działania Pfeifer&Langen pozbawiają plantatorów swobodnego wyboru nasion odpowiednich np. do rodzaju gleby czy lokalnych warunków pogodowych. Dlatego wszcząłem postępowanie w związku z podejrzeniem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Jeśli zostaną użyte nasiona zakupione z innego źródła, koncern cukrowy odmówi przyjęcia buraka. Wtedy cały trud rolnika pójdzie na marne – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Spółce Pfeifer & Langen grozi kara do 3% obrotu. To nie pierwsza interwencja UOKiK na rynku cukru. Dlatego urząd przyjrzy się praktykom również innych producentów cukru.

Ochrona polskich rolników to ważna część działalności Urzędu. Dlatego oprócz postępowania przeciwko Pfeifer&Langen wszcząłem również postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzimy, czy pozostali producenci cukru w Polsce nie wykorzystują przewagi kontraktowej względem rolników w podobny sposób – Tomasz Chróstny.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.