Drugi KukuryDzionek na Kujawach

Bieżący sezon wegetacyjny dobitnie pokazuje, jak wielkim wyzwaniem w uprawie kukurydzy jest odpowiednie zaopatrzenie roślin w wodę. Mają na to wpływ trzy czynniki.
Termin koszenia kukurydzy na kiszonkę uzależniony jest od zawartości suchej masy – Marek Skwira, firma Limagrain.  Zdjęcie: Gabriel

Firma Limagrain kilkadziesiąt lat temu dostarczyła do Polski pierwsze odmiany kukurydzy, które odegrały poważniejszą rolę. Były to LG3 i LG5, które uprawiano na kiszonkę. Od tego czasu jest nieprzerwanie obecna na naszym rynku. Obecnie oferuje odmiany kiszonkowe i ziarnowe. W minioną niedzielę na polach Stadniny Koni Dobrzyniewo (Kujawsko-Pomorskie) zaprezentowała część swoich odmian w fazie dojrzewania.

Największym zmartwieniem jest susza

– Presja suszy się powiększa. Stąd nasze programy Hydraneo i Agrility, które mają ograniczyć skutki suszy. W ofercie Limagrain posiadamy odmiany, które mają sobie lepiej poradzić w warunkach suszy. Staramy się dostosować odmiany do warunków panujących w terenie.

Tomasz Świstek, przedstawiciel terenowy firmy Limagrain

Hodowla odmian kukurydzy na świecie od dawna zmierza w kierunku ich dostosowania do zmian klimatycznych. Programy hodowlane zakładają prowadzenie selekcji w celu uzyskania odmian mniej wrażliwych na niedobór wody. Natomiast dobór odmian na poziomie gospodarstwa wspiera aplikacja Hydraneo, która pomaga analizować dane pogodowe z ostatnich 25 lat. Na polu w Dobrzyniewie demonstrowano zasady funkcjonowania obu wspomnianych programów.

– Kiedy zbierać kukurydzę? Sprawdziliśmy dziś na polu zawartość suchej masy – jest 32%. To idealny moment, aby wjechać i zebrać kukurydzę na kiszonkę. Termin koszenia uzależniony jest od zawartości suchej masy. Limagrain promuje tu dwa szybkie sposoby. Pierwszy to mobilne laboratorium LG LAB, czyli przedstawiciele firmy przyjeżdżają na plantację rolnika i dokonują szybkiej analizy. Od dwóch lat wykorzystujemy tu najnowsze rozwiązanie cyfrowe. Natomiast drugi to program Agrility, służący do monitorowania zawartości suchej masy przez aplikację cyfrową na podstawie zdjęć satelitarnych. Platforma Agrility to nie tylko monitorowanie zawartości suchej masy z dokładnością do 1%. Już dziś jesteśmy w stanie oszacować plon na tym konkretnym polu. Proponujemy również możliwość siewu dzięki tej platformie.

Marek Skwira, kierownik odpowiedzialny za kukurydzę w Limagrain

Do ważnych sposobów ograniczania skutków stresów dla roślin należy bilansowanie nawożenia. W przypadku niedoborów wody pierwszoplanową rolę odgrywa potas. W Dobrzyniewie dyskusje o nawożeniu podejmowali przedstawiciele firmy K+S Polska, którzy wyjaśniali mechanizm działania potasu.

– Nawożenie takimi składnikami, jak azot, fosfor, potas, magnez i siarka, to pewna i skuteczna inwestycja w plon. Podstawą jest tu wykonanie badania gleby jako najlepsze źródło oszczędnego, zbilansowanego nawożenia. Kiedy stosować nawożenie? Potas pod kukurydzę najlepiej podzielić na części. Pierwszą dać już jesienią, a drugą na wiosnę, na 2-3 miesiące przed planowanym siewem. Obecnie 40-50% kosztów uprawy to zakup nawozów. Dzięki aplikacji Kali-Tools dostępny jest kalkulator pobrania składników pokarmowych.

dr Radosław Witczak, doradca regionu południowego K+S Polska

W warunkach naszego kraju popularne jest dolistne dokarmianie roślin w trakcie wegetacji. Wiedzą o żywieniu dolistnym kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem cynku podzielił się Grzegorz Szpunar – przedstawiciel firmy ADOB. Zalecał dwukrotne dokarmianie cynkiem – pierwsze w fazie 4-5 liści oraz drugie w fazie 8-10 liści.

Dużo odmian do wyboru

Głównym obiektem demonstracyjnym była kolekcja odmian kukurydzy firmy Limagrain. W Dobrzyniewie zostały zaprezentowane:

  • LG 31.240 (FAO 230) – typ ziarna dent. Reprezentant najnowszej genetyki w hodowli odmian ziarnowych. Dorodna i dobrze uziarniona kolba. Odmiana z programu Hydraneo, czyli wykazuje większą tolerancję na niedobory wody. Charakteryzuje się wczesnym wigorem i dobrym oddawaniem wody. Trzeci rok na polskim rynku.
  • LG 30.215 (FAO 230) – typ ziarna flint/dent. Użytkowanie na ziarno i kiszonkę oraz do celów młynarskich. Bardzo duży potencjał plonowania, z pogranicza odmian wczesnych i średnio wczesnych. Odmiana z programu Hydraneo.
  • LG 31.250  (FAO 250) – typ ziarna flint/dent. Użytkowanie na ziarno, kiszonkę i grys. Zalecana na słabsze stanowiska. Bardzo wysoki plon ziarna. Tolerancja na suszę. Odmiana z programu Hydraneo.
  • LG 32.257 (FAO 250) – typ ziarna flint/dent (nowość). Użytkowanie na ziarno i kiszonkę. Dobry profil zdrowotnościowy i oddawanie wody. Wysoki plon ziarna. Bardzo dobry wczesny wigor. Bardzo wysoki plon energii.
  • LG 31.245 (FAO 240) – typ ziarna flint/dent. Bardzo wysoki plon ziarna. Odmiana kiszonkowa o delikatnej łodydze. Dobrze sprawdza się w słabych stanowiskach. Bardzo duży udział kolb w plonie ogólnym suchej masy. Stanowi połączenie wysokiej strawności włókna z wysoką zawartością skrobi w ziarniaku.
  • LG 31.266 (FAO 250) – typ ziarna flint/dent. Odmiana kiszonkowa, która może być przeznaczona dla bydła mlecznego i opasowego, jak i na biogaz. Bardzo wysoka strawność włókna oraz wysoka masa 1000 ziaren.
  • LG 31.277 (FAO 270) – typ ziarna flint/dent. Najlepsza strawność wśród odmian kiszonkowych Limagrain. Przydatna do późnego zbioru. Toleruje okresowe niedobory wody. Łączy bardzo wysoką strawność włókna z bardzo wysokim plonem. Bardzo dobry stay green podnosi smakowitość kiszonki.
  • Clementin (FAO 290) – typ ziarna flint/dent. Bardzo wysoki plon kiszonki potwierdzony w badaniach COBORU 2018-22. Użytkowanie na biogaz i kiszonkę. Bardzo dobry profil zdrowotności, zwłaszcza odporność w kierunku głowni pylącej kukurydzy.
  • Rosalin (FAO 270) – typ ziarna flint/dent (nowość). Użytkowanie na kiszonkę i biogaz. Odporna na wyleganie. Wysoka zdrowotność. Bardzo wysokie plonowanie.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.