Ziemniaki wymagają doprawionej roli

Jeśli nie ma przeszkód w przygotowaniu stanowiska do sadzenia ziemniaka, to nie warto go opóźniać. Wydłużenie wegetacji nawet tylko o kilka dni ma duże znaczenie dla plonowania.
Ziemniak powinien być wysadzany w dobrze nawiezioną i doprawioną rolę, pulchną, przewiewną i wolną od kamieni. Zdjęcie: Grimme

Sposób i termin sadzenia ziemniaka ma duży wpływ na jego plonowanie, bo silnie reaguje na zmiany właściwości fizyczno-chemicznych gleby. Przede wszystkim wymaga gleby znacznie lepiej doprawionej, pulchnej, przewiewnej i wolnej od kamieni.

Kiedy najlepiej sadzić ziemniaki?

Najkorzystniejszym okresem sadzenia ziemniaka w naszym kraju jest kwiecień. Dla rejonów południowych, południowo-zachodnich i centralnych jest to 2.-3. dekada kwietnia, a dla północno-zachodnich 3. dekada kwietnia. Najpóźniej, bo na przełomie kwietnia i maja sadzenie przypada w rejonach północno-wschodnich i podgórskich.

Do podstawowych elementów struktury plonu zaliczana jest obsada roślin. W przypadku ziemniaka ten parametr jest ściśle związany z kierunkiem produkcji (tabela 1.). Obsadę można określić zarówno liczbą łodyg wyrosłych z wysadzonych bulw, jak i liczbą wysadzanych sadzeniaków. Warto pamiętać, że liczba łodyg wyrastających z jednego sadzeniaka jest uzależniona od jego wielkości – im większy, tym wydaje więcej łodyg.

Mały sadzeniak (30-40 mm) posiada mniej oczek i wydaje średnio 3 łodygi. Natomiast większa bulwa (50-60 mm) ok. 5 łodyg, chociaż zapotrzebowanie masowe jest bardzo duże i gorzej się je wysadza. Najwygodniejsze są sadzeniaki średnie, o kalibrażu 35-55 mm. Wielkość sadzeniaka nie ma większego znaczenia przy korzystaniu z sadzarek strukturalnych. Są one wyposażone w czujniki, które pozwalają regulować gęstość sadzenia w trakcie jazdy zależnie od wielkości sadzeniaków – mniejsze gęściej, większe rzadziej.

Wielkość sadzeniaków i szerokość redlin

Obsadę plantacji można też ustalić w odniesieniu do kalibrażu sadzeniaków i szerokości redlin (tabela 2.). Warto pamiętać, że wraz ze zwiększaniem obsady rośnie plon ogólny, ale maleje handlowy (więcej drobnych bulw w plonie).

Sadzenie ziemniaka na ogół poprzedza doglebowe stosowanie nawozów azotowych. Jeśli rozprowadza się je rzutowo, to warto je wysiać przynajmniej przed uprawką poprzedzającą sadzenie. Nowoczesne sadzarki umożliwiają zlokalizowaną aplikację nawozów (rzędowo) w sąsiedztwie wysadzanych bulw. Ich efektywność jest znacznie lepsza i pozwala obniżyć dawkę azotu o 20-30%. Przyjmuje się, że wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych stosowanych rzutowo wynosi 40-65%, rzędowo 85%, a dolistnie aż 95%.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.