Odmiany ziemniaka skrobiowego w PDO 2020

Krochmalnie są zainteresowane bulwami o dużej zawartości skrobi. Natomiast dla rolników celem jest uzyskać jej jak najwięcej z hektara.
Trochę więcej opadów w sezonie wegetacyjnym wystarczyło, żeby plony bulw i skrobi były lepsze niż w dwóch poprzednich latach.  Zdjęcie: Dreczka

Ziemniaki skrobiowe mają w Polsce swoich wiernych plantatorów, o czym decyduje możliwość kontraktacji. Specyfiką tego kierunku uprawy ziemniaka jest sam cel, bo w pierwszej kolejności nie chodzi o plon bulw lecz skrobi. Można tu się doszukać pewnej analogii do uprawy buraka cukrowego. Ta zależność ma duży wpływ na wybór odmian do obsadzenia kontraktowanych plantacji.

Lepiej niż w dwóch poprzednich latach

Niedawno Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania odmian skrobiowych ziemniaka, które uczestniczyły w tegorocznej serii badań porejestrowych (PDO). Zarówno plon skrobi, jak i bulw, na tle dwóch poprzednich sezonów poszedł w górę, jednak do poziomu z 2017 r. sporo zabrakło.

Prezentowana tabela zawiera średnie plonowania odmian skrobiowych z ostatnich zbiorów. W obrębie grup wczesności odmiany uszeregowano według plonu skrobi, począwszy od najlepszej. W dwóch przypadkach wynik był podobny (Kuba i Zuzanna oraz Kuras i Amarant), dlatego pod uwagę wzięto kolejne kryterium, czyli plon bulw.

Plon wzorca (skrobi) w grupie odmian wczesnych i średnio wczesnych wyniósł 80,4 dt/ha i w odniesieniu do ubiegłorocznego wzrósł o 9 dt/ha. Na każdy 1% plonu przypada ok. 80 kg skrobi. Łącznie w tej grupie oceniono 9 odmian, które badano w 11 lokalizacjach (miejscowościach). Najlepszy plon skrobi uzyskała odmiana Jubilat – 120% wzorca, co oznacza wydajność 96 dt/ha. Na drugim miejscu uplasował się Mieszko, a potem Kuba i Zuzanna. Pod względem zawartości skrobi w bulwach najwyżej znalazł się również Jubilat.

Późne tylko minimalnie lepiej

Plon wzorca dla grupy odmian średnio późnych i późnych wyniósł 81,4 dt/ha skrobi i na tle ubiegłorocznego był większy o ok. 5 dt/ha. Na każdy 1% plonu przypada ok. 81 kg skrobi. Łącznie w tej grupie ocenie poddano 5 odmian, które były badane w 10 lokalizacjach. Odmiany Kuras i Amarant uzyskały podobny plon skrobi, ale Kuras wydał większy plon bulw. Natomiast najwyższą zawartość skrobi stwierdzono u zasłużonej już odmiany Hinga. Co ciekawe, pod względem zawartości skrobi ogólnie odmiany z grupy wczesnej i średnio wczesnej nie wypadły nic gorzej od średnio późnych i późnych.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.