Odmiany ziemniaka jadalnego w PDO 2020

Wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaka jadalnego badanych w tym roku w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym właśnie się pojawiły i co więcej – zaskoczyły.
Po dwóch bardzo suchych i słabych sezonach odmiany ziemniaka wreszcie mogły pokazać swój potencjał plonowania.  Zdjęcie: Dreczka

Odmiany ziemniaka badane w tym roku w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego pozytywnie zaskoczyły. Ze wstępnej oceny wynika, że plon wzorca na tle dwóch poprzednich lat wzrósł w każdej grupie wczesności. Natomiast zawartość skrobi kształtowała się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.

Bulw zbierano więcej

Plon wzorca w grupie odmian jadalnych bardzo wczesnych zbieranych po 40 dniach od wschodów wyniósł 221 dt/ha i był większy od ubiegłorocznego o ponad 30 dt/ha. Ogólnie w tej grupie oceniono 7 odmian, które badano w 28 lokalizacjach (miejscowościach). Najlepszy wynik plonu ogólnego uzyskała odmiana Tacja – 106% wzorca, a pod względem plonu handlowego wygrała Riviera – 106% wzorca, a tuż za nią była Impala (tabela 1.).

Plon odmian wczesnych ocenianych po zakończeniu wegetacji był dwukrotnie większy. Wzorzec dla plonu ogólnego osiągnął poziom 479 dt/ha i był większy od ubiegłorocznego prawie o 140 dt/ha. Zarówno pod względem plonu ogólnego, jak i handlowego, na czele uplasowała się Impresja (118% wzorca), a za nią Tonacja. Natomiast najwyższą zawartość skrobi stwierdzono u odmiany Tacja.

Późne minimalnie lepiej od wczesnych

Odmiany jadalne wczesne oceniano po zakończeniu wegetacji. Wzorzec dla plonu ogólnego wyniósł 490 dt/ha i w porównaniu do ubiegłorocznego wzrósł o 124 dt/ha. Największy plon ogólny wydała odmiana Bohun – 114% wzorca, a następnie Michalina i Ignacy (tabela 2.). Ta kolejność również utrzymała się w ocenie plonu handlowego. Natomiast pod względem zawartości skrobi bezkonkurencyjna okazała się Magnolia – 16,5%.

Wzorzec plonu ogólnego dla grupy odmian jadalnych średnio wczesnych i średnio późnych wyniósł 481 dt/ha. Jest to pewne zaskoczenie, bo okazał się mniejszy niż dla grupy odmian wczesnych. W stosunku do poprzedniego sezonu wzrósł o 46 dt/ha. Zarówno pod względem plonu ogólnego, jak i handlowego, na czele uplasowała się odmiana Jurek (odpowiednio 112 i 114% wzorca), a za nią Mazur i Otolia. Najwyższą zawartość skrobi stwierdzono u odmiany Tajfun, a następnie Laskala, Mazur i Mila.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.