Czy drożdże zwalczają stonkę ziemniaczaną?

Wycofywanie z użycia środków chemicznych służących do zwalczania szkodników upraw to już ogólnoświatowy trend. Dlatego trwają poszukiwania nowych rozwiązań.
Kanadyjczycy odkryli bioinsektycyd, który z niespotykaną skutecznością uśmierca larwy stonki ziemniaczanej.  Zdjęcie: Dreczka

Naukowcy z Kanady poinformowali, że odkryli gatunek drożdży, który zwalcza stonkę ziemniaczaną ze skutecznością przekraczającą 98%. Nowa technologia ochrony roślin wykorzystuje RNAi (kwas rybonukleinowy informacyjny) do atakowania określonych genów niektórych owadów. Kontakt larw stonki z RNAi wytwarzanym przez drożdże powoduje wyłączenie (blokowanie) genu, co skutkuje śmiercią owada. Naukowcy uważają, że tą metodą można by zwalczać najgroźniejszego szkodnika ziemniaka na całym świecie.

Działa we wszystkich komórkach

Nowy biopestycyd przeszedł już pomyślnie testy laboratoryjne odkrywcy – firmy Renaissance BioScience Corp. Zakończono też testy sprawdzające na larwach stonki w niezależnej placówce badawczej, gdzie uzyskano śmiertelność szkodnika na poziomie 98,3%. Potwierdzono też mechanizm działania, polegający na wyłączaniu określonego genu stonki w ukierunkowany sposób. Wysoka śmiertelność szkodnika pozwoliła niemal zupełnie uchronić rośliny ziemniaka przed uszkodzeniami.

Zdaniem firmy Renaissance kluczową cechą i przewagą przemysłową nowatorskiej technologii produkcji RNA jest możliwość wprowadzenia drogą pokarmową wielu różnych genów do każdej komórki szkodnika, co powoduje bardzo szybką reakcję. Możliwość uodpornienia się szkodnika na nowy bioinsektycyd jest znacznie zmniejszona lub wręcz niemożliwa. Ponadto RNA drożdży nie powoduje żadnego zagrożenia dla ludzi, czy też obciążenia środowiska.

Warto pamiętać, że stonka ziemniaczana występuje we wszystkich regionach uprawy ziemniaka na świecie. Posiada legendarną zdolność do rozwijania odporności na szeroką gamę chemicznych insektycydów wprowadzanych do użycia od dziesięcioleci. Stąd jest pilna potrzeba, aby zaradzić wysokim stratom ekonomicznym powodowanym przez tego szkodnika.

Poszukują kolejnych zastosowań

Dr John Husnik, dyrektor generalny Renaissance BioScience, uważa że potencjał odkrytej technologii w zakresie ochrony upraw jest znacznie większy. Obecnie firma skupia się na doprowadzeniu skuteczności działania do maksimum oraz poszukiwania kolejnych zastosowań. W tym celu prowadzone są dalsze badania laboratoryjne i terenowe. Trwają też poszukiwania odpowiednich partnerów handlowych do kolejnych faz rozwoju produktu. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby uruchomić produkcję drożdży na przemysłową skalę, bo podobne procesy na wielką skalę już prowadzą globalne firmy drożdżowe. Co więcej, taka produkcja raczej jest tania, co daje perspektywę szybkiego upowszechnienia drożdżowego bioinsektycydu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.