Słonecznik ma jeszcze sporo tajemnic

Przeważającą część polskich plantatorów słonecznika można zaliczyć do początkujących. Dlatego wiedza agrotechniczna na temat tej rośliny często bywa poszukiwana.
Dolistne dokarmianie słonecznika borem najlepiej przeprowadzić od fazy 10 liści aż do momentu, gdy rośliny urosną do pełnego prześwitu aparatury opryskującej.  Zdjęcie: Dreczka

Słonecznik jest umiarkowanie wymagający względem potasu i ma niskie zapotrzebowanie na fosfor. Gleba o średniej zasobności w te składniki na ogół jest w stanie pokryć potrzeby tej rośliny. Jednak mogą wystąpić niedobory i powodować widoczne objawy z różnymi konsekwencjami dla wydajności.

Azot pogłównie niepotrzebny

Przedsiewną dawkę azotu należy ustalić podczas sporządzania planu nawożenia (w przybliżeniu 30-50 kg N/ha). Ilość wyliczona do tego zabiegu powinna być zastosowana przedsiewnie. W stanowiskach narażonych na późnowiosenną suszę nawożenia azotem lepiej nie zawyżać.

Spośród mikroskładników istotny jest bor, który należy stosować profilaktycznie. Dolistne dokarmianie najlepiej przeprowadzić od fazy 10 liści aż do momentu, gdy rośliny urosną do pełnego prześwitu aparatury opryskującej (w jednej dawce maksymalnie do 200 g B/ha). Zalecenia dotyczą szczególnie tych pól, na których w ostatnich latach często obserwowano niedobory tego składnika. Podwyższone ryzyko występuje także:

  • na glebach o płytkim profilu warstwy ornej, przepuszczalnych i piaszczystych;
  • w warunkach słabego ukorzenienia się roślin;
  • przy uprawie słonecznika w krótkiej rotacji – słonecznik na danym polu przypada co 2-3 lata.

Spośród chorób słonecznika najłatwiejszy do zaobserwowania jest mączniak rzekomy. Zasięg porażenia jest tym obszerniejszy, im wcześniejszy był siew. Jednak zdecydowanie poważniejszym zagrożeniem jest zgnilizna twardzikowa, ta sama, która poraża rzepak i inne rośliny z rodziny kapustowatych. Aby obniżyć ryzyko porażenia chorobami, należy wprowadzić kilka metod agronomicznych:

  • stosować przynajmniej trzyletnią przerwę w uprawie słonecznika na tym samym polu, a w rotacji z rzepakiem lub innymi kapustnymi przynajmniej 6 lat;
  • siew wykonać do ogranej i przewietrzonej gleby. W razie zapowiedzi intensywnych opadów odczekać kilka dni;
  • niszczyć chwasty i samosiewy będące żywicielami dla zgnilizny twardzikowej i mączniaka rzekomego.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.