PDO 2021: Wstępne wyniki plonowania rzepaku jarego

Rzepak jary cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem polskich rolników. Główną przyczyną jest niska konkurencyjność dla formy ozimej pod względem wydajności.
Mniejsza popularność uprawy rzepaku jarego w naszym kraju spowodowana jest głównie słabszym plonowaniem w porównaniu do formy ozimej.  Zdjęcie: Panek

Rzepak jary w Polsce zyskuje na znaczeniu po srogich zimach, kiedy rośliny ozime ulegną wymarzaniu. Taka sytuacja na dużą skalę wystąpiła 10 lat temu. W latach o dobrym zimowaniu rzepak jary w skali kraju ma znaczenie marginalne. W minionym roku powierzchnia jego uprawy wyniosła niespełna 18 tys. ha.

Krótsza wegetacja na swoje konsekwencje

Krótka wegetacja rzepaku jarego wpływa na jego mniejsze potrzeby żywieniowe oraz mniejsze zagrożenie przez chwasty i choroby. Natomiast ze szkodnikami bywa różnie, zwłaszcza jeśli chodzi o słodyszka rzepakowego i szkodniki łuszczyn. Zadowalające wyniki produkcyjne uzyskują tylko niektóre gospodarstwa, zazwyczaj dysponujące dobrymi glebami.

Odmiany rzepaku jarego biorą udział we wszystkich seriach oficjalnych badań prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Uzyskiwane w nich wyniki plonowania są dalekie od tych, jakie notuje się w przypadku odmian rzepaku ozimego. W minionym sezonie pod tym względem nic się nie zmieniło. W badaniach porejestrowych średni plon wzorca dla odmian ozimych wyniósł 39,9 dt/ha, a dla jarych 21,6 dt/ha.

Populacyjne i mieszańcowe

Pomimo ograniczonego areału uprawy liczba odmian rzepaku jarego biorących udział w badaniach porejestrowych jest znaczna. W minionym sezonie badano 7 odmian populacyjnych i 8 mieszańcowych, z których 2 (Lagonda i Lexus) zostały skreślone z listy zarejestrowanych przed zbiorem doświadczeń. Średnie wyniki plonowania zamieszczono w tabeli. Odmiany podzielono na typy genetyczne, a w ich obrębie uszeregowano według plonu w 2021 r., począwszy od najlepszych.

Wśród odmian populacyjnych najlepiej plonował Gustaw, a następnie Fantom i Karo. Odmiany mieszańcowe plonowały zdecydowanie powyżej wzorca. Na czele uplasowała się odmiana INV105, a za nią 4 kolejne bardzo wyrównane kreacje. Niespodziewanym wyjątkiem w tej grupie jest odmiana Menthal (91%), która w dwóch wcześniejszych sezonach plonowała wyraźnie powyżej wzorca (109 i 105%).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.