Odmiany rzepaku w badaniach rozpoznawczych 2021

Tegoroczna seria badań rozpoznawczych rzepaku ozimego objęła swoim zakresem 51 odmian, które już zebrano i wstępnie podsumowano w 12 lokalizacjach.
Badania rozpoznawcze odmian rzepaku ozimego w minionym sezonie udały się tylko w 12 lokalizacjach. Zdjęcie: Dreczka

Badania rozpoznawcze odmian, zwane też rozeznaniowymi, mają nieco inny cel i zakres, niż rejestrowe czy porejestrowe. Zasadnicza różnica polega na tym, że obejmują odmiany z listy europejskiej (CCA), które nie posiadają rejestracji w naszym kraju. W minionym sezonie dla odmian rzepaku ozimego takie doświadczenia założono w 15 lokalizacjach, z czego 3 zdyskwalifikowano i do oceny zbiorów zachowano 12 (o połowę mniej niż w PDO). Kilka dni temu ukazały się wstępne wyniki plonowania.

Po 2 odmiany populacyjne i mieszańcowe

Warto pamiętać, że konstrukcja wzorca w badaniach rozpoznawczych jest inna niż w PDO i dlatego wartości wzorców w obu seriach są różne. W tym roku wzorzec w badaniach rozpoznawczych współtworzyły po 2 zarejestrowane odmiany populacyjne (Gemini i SY Ilona) i mieszańcowe (DK Excited i Duke). Natomiast ocenie plonowania poddano 9 odmian populacyjnych i 42 mieszańcowe. Wszystkie pochodzą z zagranicznych hodowli i na naszym rynku znajdują się w obrocie z racji przestrzegania unijnego prawa. Wyjątkiem jest odmiana mieszańcowa Aganos, która na początku br. trafiła do krajowego rejestru.

Tegoroczny plon wzorca wyniósł 49,5 dt/ha i był większy niż w latach 2020 i 2029 odpowiednio o 5,6 dt/ha i 10,6 dt/ha. Szczegółowe wyniki badanych odmian zestawiono w tabelach 1. i 2. Kolejność odmian wynika z wielkości średniego plonu ze wszystkich lokalizacji w tym roku. Jeśli wyniki kilku odmian były podobne, to jako kryterium wzięto pod uwagę wcześniejszy sezon. Poza tym warto pamiętać, że pełne dane za 3 lata ma tylko 5 odmian populacyjnych i 12 mieszańcowych. Pozostałe mają oceny z 1 lub 2 lat. Jest to istotne, jeśli poszukuje się informacji o stabilności plonowania odmiany w wieloleciu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.