Nowe odmiany rzepaku

Uprawa rzepaku jest już niemal zupełnie opanowana przez odmiany mieszańcowe. Wiele wskazuje na to, że za 2-3 lata odmiany populacyjne będą wysiewane tylko przez pojedynczych rolników.
Konkurencja w hodowli rzepaku zmierza w kierunku uzyskania odmian z poszukiwanymi cechami odporności na groźne choroby, np. kiłę kapusty. Zdjęcie: Dreczka

Wczoraj (28 stycznia) działająca przy COBORU komisja ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych obradowała w sprawie kandydatur odmian rzepaku do wpisu do krajowego rejestru. Pozytywną opinię otrzymało 16 odmian ozimych i jedna jara. Na tej podstawie dyrektor COBORU wydał już postanowienie o zamiarze dokonania wpisu.

Zdecydowana przewaga mieszańcowych

Zainteresowanie rejestracją odmian populacyjnych cały czas maleje. Tym razem na listę trafią tylko dwie takie odmiany (jedna ozima i jedna jara), które zostały wyhodowane w krajowym ośrodku – Hodowla Roślin Strzelce. Pozostałe 15 odmian wywodzi się z ośrodków zagranicznych. Wszystkie są mieszańcami zrestorowanymi, co pozwala na uzyskanie silnego efektu heterozji. Wśród innych cennych cech warunkowanych genetycznie znajdują się:

 • odporność na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce – 4 odmiany;
 • deklarowana przez zgłaszającego odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) – 8 odmian;

Najwięcej nowości pochodzi z firmy Limagrain – 5 odmian i wszystkie posiadają deklarowaną odporność na wirusa żółtaczki rzepy, a 2 dodatkowo na kiłę kapusty. Odporność na wirusa żółtaczki posiadają jeszcze 3 inne odmiany z hodowli DSV, Saaten-Union i Syngenta. Natomiast odporność na kiłę oprócz 2 odmian z firmy Limagrain mają także kreacje z Monsanto i RAGT Semences.

Poniżej znajduje się krótka lista nowych odmian. Ich charakterystyki opisowe i zestawienia wyników badań rejestracyjnych znajdują się jeszcze w opracowaniu. Jest bardzo prawdopodobne, że materiał siewny większości nowych odmian znajdzie się w obrocie już za kilka miesięcy.

Rzepak ozimy:

 • Aganos (Limagrain) – odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);
 • Condor (DSV Polska) – odmiana mieszańcowa;
 • DK Extorr (Monsanto) – odmiana mieszańcowa;
 • DK Plasma (Monsanto) – odmiana mieszańcowa, o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce;
 • Desperado (DSV Polska) – odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);
 • ES Desirio (Euralis Nasiona) – odmiana mieszańcowa;
 • Kepler (HR Strzelce) – odmiana populacyjna;
 • KWS Granos (KWS Polska) – odmiana mieszańcowa;
 • Leona (Limagrain) – odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);
 • LG Altamira (Limagrain) – odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji zgłaszającego odmiana odporna również na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);
 • LG Arnold (Limagrain) – odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);
 • LG Scorpion (Limagrain) – odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji zgłaszającego odmiana również odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);
 • Metropol (Saaten-Union) – odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV);
 • Pegazzus (RAGT Semences) – odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce;
 • PT297 (Pioneer) – odmiana mieszańcowa;
 • SY Floretta (Syngenta) – odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Rzepak jary:

 • Fantom (HR Strzelce) – odmiana populacyjna.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.