Czas zasilić rzepak borem

Zapotrzebowanie rzepaku na bor jest wielokrotnie większe niż u zbóż. Znaczną porcję tego składnika należy dostarczać jesienią. O czym producenci rzepaku powinni pamiętać?
Charakterystycznych objawów deficytu boru (ciemniejsze przebarwienia miąższu) należy szukać na przekroju korzenia, nieco poniżej szyjki korzeniowej.  Zdjęcie: Dreczka

Zapotrzebowanie rzepaku na bor jest dziesięciokrotnie większe niż zbóż. Ponieważ budowana na jesiennym etapie wegetacji masa liści i korzeni jest pokaźna, znaczną część dawki boru należy podać jesienią. W zbożach nie jest to bezwzględnie konieczne. Warto pamiętać, że bor jest jednym z nielicznych mikroskładników, którym nie da się nawozić na zapas. Zastosowana dawka składnika jest wykorzystywana przez rośliny w krótkim czasie. Dlatego strategia jego wnoszenia powinna opierać się na zasadzie – mniejsze dawki, ale jak najczęściej, aż do fazy kwitnienia.

Objawy po szkodnikach bywają podobne

Niedobór boru można rozpoznać przede wszystkim po zbrązowieniu rdzenia korzenia poniżej szyjki wegetacyjnej. Jednak w praktyce lepiej nie czekać na pojawienie się takich objawów. Jeśli wystąpią, wówczas doraźne zastosowanie boru będzie miało wpływ na dalszy rozwój roślin. Natomiast nie naprawi skutków niedoborów, jakie już wystąpiły.

Niektóre szkodniki (chowacz galasówek, śmietka kapuściana, rolnice) mogą powodować uszkodzenia podobne do niedoborów boru. Żeby ich nie pomylić, należy szukać dziur wygryzionych w łodydze. Poza tym objaw niedoboru boru na poprzecznym przekroju korzenia zawsze znajduje się w centralnej części, nieco poniżej szyjki korzeniowej.

Przy okazji innych zabiegów opryskiwania

Wartość dawki boru, jaką należy podać jesienią, przekracza koszt użycia opryskiwacza. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest dodawanie dolistnych nawozów borowych do zabiegów ochrony roślin (np. przy zwalczaniu szkodników lub stosowaniu regulatorów wzrostu), począwszy od fazy 4 liści. W łanach wyglądających na przeazotowane warto dodać ok. 5 kg/ha siarczanu magnezu. Oba te pierwiastki pomogą szybciej zagospodarować azot i zmniejszyć zawartość wody w soku komórkowym, którą roślina gromadzi, żeby obniżyć stężenie azotu. Jeśli go wbuduje w aminokwasy i białka, wówczas poprawi się jej mrozoodporność.

Podczas stosowania boru do insektycydów z grupy pyretroidów warto zwrócić uwagę na formę chemiczną boru. Dodanie tego składnika w formie soli – boran sodu (borax) – powoduje wzrost odczynu (pH) cieczy opryskowej, co może przyspieszać degradację niektórych pyretroidów. Korzystniejsze jest środowisko kwaśne – kwas borny.

Nawet na plantacjach, które we wrześniu już otrzymały pewną dawkę boru, można rozważyć powtórne dokarmianie, jeśli będzie ku temu okazja. Rośliny w trakcie zabiegu powinny być suche. Ogółem jesienią rzepak w fazie 6-10 liści powinien otrzymać 150-300 g B/ha (górna ilość z podziałem na 2 zabiegi).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.