Co to jest skala BBCH dla rzepaku?

Spośród roślin dwuliściennych na polach najczęściej spotykany jest rzepak. Wymaga on precyzyjnego stosowania nawozów i pestycydów w określonych fazach rozwojowych.
Fazy rozwojowe rzepaku diametralnie różnią się od tych, które przechodzą rośliny jednoliścienne, stąd wymagają odrębnej specyfikacji.  Zdjęcie: Panek

Niektóre fazy rozwojowe roślin mają dość długie nazwy, które je w zasadzie opisują. Dlatego zarówno nauka, jak i praktyka, posługują się kodami umożliwiającymi szybszą komunikację. Jest to bardzo duże usprawnienie, zwłaszcza że podobna skala funkcjonuje w wielu krajach, co umożliwia międzynarodowy przepływ wiedzy. Warto pamiętać, że tłumaczenia realizowane nawet przez osoby dobrze znające języki obce, ale nieobeznane z terminami fachowymi, bywają nieprecyzyjne bądź niezrozumiałe.

Dwuliścienne inaczej niż trawy

Do oznaczania faz rozwojowych roślin jednoliściennych (zbóż) w Europie powszechnie stosowana jest skala BBCH. Niestety, w przypadku roślin dwuliściennych się nie sprawdza i niekiedy bywa używana na siłę. Jest to zbyt daleko idące uproszczenie, bo w rozwoju roślin dwuliściennych wiele faz charakterystycznych dla zbóż po prostu nie występuje. Można się jedynie doszukiwać analogii.

Spośród roślin dwuliściennych na polskich polach najczęściej spotykany jest rzepak. Wzorem innych upraw wymaga precyzyjnego stosowania nawozów i pestycydów w określonych fazach rozwojowych. Do ich określania w Polsce za najprzydatniejszy można uznać klucz opracowany przez Muśnickiego i Horodyskiego (1989), który oparto na długoletnich obserwacjach nad rozwojem rzepaku ozimego w warunkach polowych.

W kluczu tym wyróżnia się główne jednostki fenologiczne (w skali dziesiętnej), zwane fazami rozwojowymi, a w ich obrębie mniejsze, określane jako stadia rozwojowe. Szczegółowy wykaz z opisami prezentuje tabela. Jak łatwo zauważyć, klucz podaje 10 głównych faz rozwojowych oznaczonych pełnymi liczbami dziesiętnymi, a w ich obrębie również dwucyfrowo wyróżnia się stadia. Pierwsza cyfra odnosi się do fazy głównej, a druga dokładniej charakteryzuje krótki okres rozwojowy w jej obrębie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.