PDO 2023: Wyniki plonowania odmian buraka cukrowego

Ostatni sezon wegetacyjny nie był idealny dla buraka cukrowego. Chociaż plon korzeni ogólnie wzrósł, to na finiszu opady, chłody i przymrozki nie sprzyjały odkładaniu cukru.
Wydatny wzrost plonu korzeni nie zdołał zrekompensować obniżonej polaryzacji, stąd plon biologiczny cukru ogólnie wypadł słabiej niż przed rokiem.  Zdjęcie: Dreczka

Wyniki ubiegłorocznej serii badań odmian buraka cukrowego w ramach PDO potwierdziły ogólny wzrost plonu korzeni w całym kraju. Jednak sezon do idealnych nie należał. Na jedenaście punktów badawczych, gdzie pod nadzorem Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych prowadzone są porejestrowe badania odmian, dwa zostały zdyskwalifikowane. Przed rokiem było podobnie.

Większa część stawki to zupełne nowości

Łącznie w ubiegłorocznej serii badań porejestrowych wzięło udział 18 odmian, z czego 10 uzyskało rejestrację w 2023 r. W prezentowanej tabeli łatwo je odróżnić, gdyż brakuje przy nich ocen za 2022 r.

Analizując zestawienie warto pamiętać, że kolejność została podyktowana plonem biologicznym cukru, począwszy od największego. Jest to bowiem pierwszoplanowy parametr przy rozliczeniach należności przez cukrownie. Przyjęty jako wzorzec plon biologiczny cukru w ubiegłorocznej serii doświadczeń wyniósł 150,0 dt/ha i był o 6,4 dt/ha mniejszy niż w poprzednim sezonie (praktycznie zrównał się z sezonem 2021). Wzorzec dla plonu technologicznego cukru również zmalał do poziomu 134,2 dt/ha, czyli mniej o 6,1 dt/ha niż w 2022 r. Na spadki obu parametrów wpłynęła przede wszystkim niższa zawartość cukru – spadek rok do roku – wzorzec o 1,3% (17,1%), chociaż plon korzeni znacząco wzrósł i średnio dla grupy odmian tworzących wzorzec o 34 dt/ha do poziomu 883 dt/ha.

Te odmiany uzyskały najlepsze wyniki

Pod względem plonu biologicznego cukru w sezonie 2023 w badaniach PDO najlepszy wynik uzyskała odmiana Dolerosa KWS, która czołową lokatę zawdzięcza praktycznie wszystkim ocenianym parametrom. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się odmiany z tej samej hodowli.

Warto zaznaczyć, że swoje wysokie miejsca na tle wyników z 2022 r. zdołały utrzymać odmiany Batory i Zagłoba (krajowa hodowla WHBC), co wskazuje na ich wysoką stabilność. Godny uwagi jest także fakt, że hodowca deklaruje zachowanie rozsądku w kreowaniu polityki cenowej przy sprzedaży nasion tych odmian.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.