PDO 2023: Wstępne wyniki plonowania odmian jadalnych ziemniaka

Miniony sezon wegetacyjny okazał się niezbyt korzystny dla ziemniaka jadalnego w większości rejonów kraju. Plantacje pozbawione nawadniania zareagowały na suszę.
Zarówno na rynek, jak i do oficjalnych badań, trafiają odmiany ziemniaka o specyficznych cechach, których uprawa często wymaga odbiorcy poszukującego takich właściwości.  Zdjęcie: Dreczka

Tegoroczny sezon wegetacyjny trudno nazwać sprzyjającym uprawie odmian jadalnych ziemniaka. Dobrze pokazują to wyniki serii badań porejestrowych odmian (PDO) realizowanych pod nadzorem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. W przypadku wszystkich grup wczesności odmian wartości wzorców były gorsze od ubiegłorocznych. Warto pamiętać, że seria badań odmian jadalnych ziemniaka ma ogólnopolski charakter i obejmuje znaczną liczbę lokalizacji:

  • bardzo wczesne – 28 (zbiór po 40 dniach – 27);
  • wczesne – 31;
  • średnio wczesne i średnio późne – 30.
Wszystkie wzorce wyraźnie w dół

W prezentowanej tabeli zamieszczono wstępne wyniki odmian ziemniaka jadalnego, które oceniano w ramach PDO. W obrębie poszczególnych grup wczesności odmiany uszeregowano według plonu ogólnego bulw, począwszy od największego. Ta kolejność w większości przypadków pokrywa się z rankingiem plonu handlowego bulw, gdzie kluczowym parametrem jest większy kalibraż bulw.

Plon ogólny wzorca w grupie odmian jadalnych bardzo wczesnych zbieranych po 40 dniach od wschodów wyniósł 208 dt/ha i był mniejszy od ubiegłorocznego o 38 dt/ha. Natomiast plon handlowy spadł o 43 dt/ha. Najlepszy wynik plonu ogólnego i handlowego w tej grupie uzyskała odmiana Riviera – 104% wzorca, a za nią uplasowały się Impresja i Werbena.

Plon ogólny odmian bardzo wczesnych ocenianych po zakończeniu wegetacji był oczywiście większy – 364 dt/ha – jednak do ubiegłorocznego wyniku zabrakło aż 67 dt/ha. W przypadku plonu handlowego wzorzec spadł jeszcze bardziej, bo o 76 dt/ha. Zarówno pod względem plonu ogólnego, jak i handlowego, zdecydowanie wygrała Impresja (137 i 138% wzorca). Za nią – w pobliżu wzorca – uplasowały się odmiany Surmia i Denar.

Kilka ton słabiej niż rok temu

Odmiany jadalne wczesne i wszystkie pozostałe oceniano wyłącznie po zakończeniu wegetacji. Wzorzec dla plonu ogólnego odmian wczesnych wyniósł 405 dt/ha i w porównaniu do ubiegłorocznego spadł o 53 dt/ha, a plon handlowy spadł jeszcze bardziej – 65 dt/ha (duży udział bulw drobnych). Największy plon ogólny i handlowy wydała Gwiazda (114 i 115% wzorca), a za nią uplasowały się Lawenda i Michalina. Obecność w tym zestawieniu odmiany Provita o fioletowym zabarwieniu miąższu można uznać za ciekawostkę. Jej uprawa może być podyktowana właśnie tą specyficzną cechą miąższu, o ile zdecydowany odbiorca zechce zapłacić za to przynajmniej dwukrotnie więcej.

Wzorzec plonu ogólnego odmian średnio wczesnych i średnio późnych wyniósł 463 dt/ha i w porównaniu do ubiegłorocznego spadł o 34 dt/ha. W przypadku plonu handlowego nastąpił spadek o 39 dt/ha. Pod względem plonu ogólnego najwyżej uplasowała się odmiana Jurek – 112% wzorca, a pod względem plonu handlowego Mazur – 111% wzorca. Za nimi kolejno 3. i 4. miejsce zajmują odmiany z kolejny (odpowiednio 108 i 109% wzorca). Kolejne miejsca zajęły odmiany Jelly i Astana.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.