PDO 2021: Wstępne wyniki plonowania łubinu wąskolistnego

Łubin wąskolistny jest obecnie najważniejszą rośliną strączkową w Polsce, z areałem zasiewów niespełna 154 tys. ha. Wiadomo już, jakie wyniki uzyskują odmiany.
Łubin wąskolistny w badaniach PDO w minionym sezonie powrócił na poziom plonowania sprzed 2 lat.  Zdjęcie: Dreczka

Odmiany łubinu wąskolistnego badane w tym roku w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego pod względem plonowania wróciły do wyników sprzed 2 lat. Ze wstępnej oceny udostępnionej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wynika, że plon wzorca wyniósł ponad 23 dt/ha i był większy od ubiegłorocznego o ponad 3 dt/ha.

Niesamokończące plonują wyżej

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 29 odmian łubinu wąskolistnego. Z tej grupy aż 19 wzięło udział w tegorocznej serii badań PDO. Badano je w 28 lokalizacjach. Wzorzec (średnia dla wszystkich badanych odmian) wyniósł 23,1 dt/ha i był większy o 3,2 dt/ha w stosunku do ubiegłorocznego oraz mniejszy o 0,4 dt/ha w odniesieniu do 2019 r.

W doborze są odmiany łubinu wąskolistnego niesamokończące i samokończące (sposób dojrzewania). W grupie niesamokończących, i zarazem w całej badanej stawce, największy plon nasion wydała odmiana Koral – 108% wzorca. Zaraz za nią uplasował się ubiegłoroczny lider – Agat (107%), a następnie Swing, Dalbor i Neron. Natomiast w grupie odmian samokończących dość przyzwoity wynik uzyskał Regent (tabela).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.