Odmiany żyta w PDO 2020

Niewielki wzrost opadów w stosunku do poprzedniego sezonu przyniósł znaczący wzrost plonowania żyta ozimego.
Tegoroczny wzrost plonowania żyta ozimego to przede wszystkim efekt większej ilości opadów w trakcie wiosennej wegetacji.  Zdjęcie: Panek

Wstępne wyniki plonowania odmian żyta ozimego w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym ze zbioru w 2020 r. na tle poprzedniego roku wykazały duże zmiany. Wiele odmian zostało wycofanych, a ich miejsce zajęły nowe. Ponadto duża część odmian zmieniła zajmowane wcześniej miejsce. Warto pamiętać, że wyniki prezentowane w tabeli odnoszą się do danych uzyskanych z 66% doświadczeń. Zwłaszcza niektóre odmiany populacyjne (Horyzo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament i Dańkowskie Rubin) mają o połowę mniej wyników niż wiele pozostałych. Pełne dane zostaną opublikowane za kilka tygodni. Wówczas mogą nastąpić niewielkie zmiany. Bieżące opracowanie obejmuje oceny plonowania 14 odmian populacyjnych i 18 mieszańcowych żyta ozimego tylko za ostatni sezon.

Potencjał nie jest wykorzystywany

Stawka odmian badanych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w roku gospodarczym 2019/20 była dość liczna i mocno zróżnicowana. Średni poziom plonowania w całej serii badań wydatnie przewyższa przeciętne plony uzyskiwane w praktyce. Szczególnie duże różnice wykazują tu odmiany mieszańcowe.

Analizując prezentowane dane warto pamiętać, że odmiany podzielono na populacyjne i mieszańcowe, a następnie uszeregowano według średniego plonu uzyskanego w 2020 r. na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), począwszy od najlepszej. W kilku przypadkach wynik okazał się podobny. Wtedy kolejnym elementem odróżniającym był plon na intensywnym poziomie agrotechniki (a2).

W porównaniu do sezonu 2019 plon wzorca na poziomie a1 wzrósł o 9,1 dt/ha, a na poziomie a2 o 10,3 dt/ha. Różnica plonowania wzorca pomiędzy poziomami w tym roku wyniosła aż 11,4 dt/ha. Toteż na każdy 1% różnicy plonowania przypada odpowiednio: 72 kg ziarna na poziomie a1 i 83 kg na poziomie a2.

Warto pamiętać, że za wzorce przyjęto średnie dla prawie całej grupy badanych odmian populacyjnych. Nie ustalono osobnego wzorca dla odmian mieszańcowych. Niemniej średnie wyniki plonowania pokazują, że nawet najlepsze odmiany populacyjne dzieli różnica prawie tony ziarna mniej z hektara względem najsłabszych odmian mieszańcowych.

Przewaga mieszańców jest znaczna

W grupie odmian populacyjnych na przeciętnym poziomie agrotechniki w ścisłej czołówce znalazł się Reflektor, a tuż za nim Dańkowskie Turkus, Horyzo i Dańkowskie Granat. Warto też odnotować fakt, że odmiana Inspektor dobrze zareagowała na intensywniejszą agrotechnikę (a2). Wydajność odmian mieszańcowych na tle populacyjnych dzieli różnica od 8,3 do 30,3 dt/ha. W całym zestawieniu na obu poziomach agrotechniki najwyżej plonowało KWS Jethro, a następnie KWS Tayo, KWS Vinetto, KWS Berado i Piano. Najsłabsze odmiany w tej grupie traciły do lidera ponad 12 dt/ha.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.