Odmiany soi w badaniach rozpoznawczych 2022

Zmiana zasad Wspólnej Polityki Rolnej przyczyni się do wzrostu zainteresowania uprawą roślin bobowatych, zwłaszcza soi. Tutaj postęp odmianowy dopiero się zaczyna.
Obecnie źródłami najnowszej wiedzy o odmianach soi są prowadzone przez COBORU badania rozpoznawcze, rejestrowe i porejestrowe.  Zdjęcie: Dreczka

Najnowsza historia uprawy soi w Polsce liczy sobie zaledwie kilkanaście lat. Rozwijali ją głównie pasjonaci oraz rolnicy ciekawi możliwości jej uprawy w swoich gospodarstwach, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Czerpanie profitów było utrudnione z wielu powodów, począwszy od nikłej znajomości agrotechniki, aż po zupełny brak rynku zbytu.

Więcej wiadomo o odmianach

Dopiero od sześciu lat soją szerzej interesuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Kierownictwo tej instytucji dostrzegło zarówno potrzeby gospodarki naszego kraju, jak i rodzący się rynek nasienny oraz przetwórczy. W ramach programu Inicjatywa Białkowa COBORU zwiększono zasięg i zakres badań odmian soi, co zaowocowało dużą dynamiką rejestracji nowych odmian. Obecnie najnowsza wiedza o odmianach soi pochodzi z kilku źródeł. Są nimi badania: rozpoznawcze, rejestrowe i porejestrowe. W ten sposób odmian zbadanych pod kątem przydatności do uprawy w Polsce oraz ich obiektywnych ocen ciągle przybywa.

Najnowszym doniesieniem o odmianach soi są udostępnione właśnie przez COBORU wyniki w doświadczeniach rozpoznawczych w sezonie wegetacyjnym 2022. Chodziło w nich o poznanie podstawowych parametrów odmian ze wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są zarejestrowane w Polsce. Porównywano je do odmian zarejestrowanych u nas oraz innych odmian badanych w systemie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

Odmiany w tabeli uszeregowano według malejącego plonu w 2022 r., a grupy utworzono na podstawie statusu poszczególnych odmian. Plon nasion podano dla wilgotności 14%. Warto pamiętać, że prezentowane wyniki plonowania mają charakter wstępny.

Aż 9 grup wczesności

Nowym elementem w opracowaniach dotyczących soi jest podział na 9 grup wczesności. Takie ujęcie lepiej oddaje wymagania odmian dotyczące długości okresu wegetacyjnego. Oprócz tego osobno podano bezwzględną długość wegetacji poszczególnych odmian w sezonie 2022, określoną liczbą dni od siewu do osiągnięcia przez rośliny gotowości do zbioru (dojrzałości żniwnej).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.