Odmiany rzepaku w badaniach rozpoznawczych 2022

Tegoroczna seria badań rozpoznawczych rzepaku ozimego objęła swoim zakresem 51 odmian, które już zebrano i wstępnie podsumowano w 14 lokalizacjach. Są zaskoczenia.
Badania rozpoznawcze odmian rzepaku ozimego dają częściową wiedzę o ich wartości gospodarczej w polskich warunkach.  Zdjęcie: Panek

Badania rozpoznawcze odmian, zwane też rozeznaniowymi, mają nieco inny cel i zakres, niż rejestrowe czy porejestrowe. Zasadnicza różnica polega na tym, że obejmują odmiany z listy europejskiej (CCA), które nie posiadają rejestracji w naszym kraju.

Tegoroczna seria badań rozpoznawczych rzepaku ozimego objęła swoim zakresem 51 odmian, które już zebrano i wstępnie podsumowano w 14 lokalizacjach. W sumie tego typu doświadczenia założono w 15 lokalizacjach, z czego 1 zdyskwalifikowano i do oceny przyjęto 14 (prawie o połowę mniej niż w PDO). Właśnie ukazały się wstępne wyniki plonowania.

Populacyjne i mieszańcowe we wzorcu

Konstrukcja wzorca w badaniach rozpoznawczych jest inna, niż w PDO. Z tego powodu wartości wzorców w obu seriach są różne. W tym roku wzorzec w badaniach rozpoznawczych współtworzyły po 2 zarejestrowane odmiany populacyjne (Derrick i Gemini) i mieszańcowe (DK Excited i LG Arnold). Natomiast ocenie plonowania poddano 2 odmiany populacyjne (nazywane też liniowymi) i 46 mieszańcowych (hybrydowych).

Wszystkie odmiany pochodzą z zagranicznych hodowli i na naszym rynku znajdują się w obrocie z racji przestrzegania unijnego prawa. Wyjątki stanowią odmiany mieszańcowe DK Expose, ES Criterio, Jurek, Pirol i Tuba, które na początku br. trafiły do krajowego rejestru.

Tegoroczny plon wzorca wyniósł 46,8 dt/ha i był większy niż 2020 r. o 2,9 dt/ha, ale mniejszy od ubiegłorocznego o 2,7 dt/ha. Szczegółowe wyniki badanych odmian zestawiono w tabeli. Kolejność uszeregowania odmian wynika przede wszystkim z wielkości średniego plonu ze wszystkich lokalizacji w tym roku. Jeśli wyniki kilku odmian były podobne, to jako następne kryterium wzięto pod uwagę wcześniejszy sezon, a w ostateczności porządek alfabetyczny.

Warto zaznaczyć, że pełne dane za 3 lata mają tylko 2 odmiany populacyjne i 9 mieszańcowych. Pozostałe mają oceny z 1 lub 2 lat. Jest to istotne, jeśli analizuje się stabilność plonowania odmiany w wieloleciu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.