Odmiany pszenżyta ozimego w PDO 2020

Wstępne wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmian pszenżyta ozimego dostarczyły najnowszych danych o ich plonowaniu. Wzorzec nieco się podniósł.
Wstępne wyniki tegorocznej serii PDO pszenżyta ozimego przyniosły dużo zmian kolejności odmian pod względem plonowania.  Zdjęcie: Dreczka

Wstępne wyniki plonowania odmian pszenżyta ozimego w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym ze zbioru w 2020 r. na tle poprzedniego roku nie uległy dużym zmianom. Niemniej wiele odmian zmieniło zajmowane wcześniej miejsce. Warto pamiętać, że wyniki prezentowane w tabeli odnoszą się do danych uzyskanych z 66% doświadczeń. Pełne zostaną opublikowane za kilka tygodni. Wówczas mogą nastąpić niewielkie przetasowania. Bieżące opracowanie obejmuje oceny plonowania 25 odmian pszenżyta ozimego tylko za ostatni sezon.

Najlepsze na górze tabeli

W prezentowanej tabeli odmiany uszeregowano według plonu ziarna uzyskanego na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), począwszy od najlepszych. W kilku przypadkach wynik okazał się podobny. Wtedy kolejnym elementem odróżniającym był plon na poziomie intensywnym agrotechniki (a2).

W porównaniu do sezonu 2019 plon wzorca na poziomie a1 wzrósł zaledwie o 0,3 dt/ha, a na poziomie a2 o 2,3 dt/ha. Różnica plonowania wzorca pomiędzy poziomami w tym roku wyniosła aż 11,8 dt/ha. Zatem na każdy 1% różnicy plonowania przypada odpowiednio: 80 kg ziarna na poziomie a1 i 92 kg na poziomie a2.

Najlepsze wyniki plonowania na obu poziomach agrotechniki uzyskała odmiana SU Liborius. Tuż za nią uplasowały się Corado i Belcanto oraz Tadeus i Temuco. Do dobrych można zaliczyć wyniki uzyskane przez odmiany Panteon, Lamberto, Trapero i Meloman. Spośród pozostałych warto zwrócić uwagę na odmiany Rotondo, Toro i Subito, które dobrze zareagowały na wzrost intensywności agrotechniki.

Zimotrwałość pszenżyta jest ważna

Pszenżyto ozime to kolejny gatunek jesiennego siewu, gdzie przy wyborze odmiany do uprawy trzeba zwracać uwagę na zimotrwałość. Różnice w ocenie tej cechy sięgają dwóch stopni w skali 9°. Nadal nie ma odmian uzyskujących maksymalną ocenę lub w jej pobliżu. W najlepszym razie trafiają się kreacje o zimotrwałości ocenianej na 6,0°.

Spośród odmian badanych ostatnio w PDO najlepsze oceny zimotrwałości posiadają: Panteon, Trapero, Carmelo, Orinoko, Octavio i Gringo (6,0°). Za nimi uplasowało się aż 11 odmian z oceną 5,5°: Corado, Belcanto, Tadeus, Meloman, Dolino, Kasyno, Sekret, Rotondo, Avokado, Subito i Porto. Natomiast słabsze oceny zimotrwałości posiadają: SU Liborius (4,0°), Temuco i Rufus (4,5°).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.