Odmiany przyszłości? Takie już są dostępne

Oferta odmian pszenicy ozimej jest bardzo bogata, co utrudnia wybór. Firma hodowlano-nasienna RAGT radzi patrzeć na plonowanie, jakość ziarna i zimotrwałość.
Od odmian pszenicy ozimej obok wysokiego i stabilnego plonowania coraz bardziej wymaga się tolerancji na różne warunki stresowe – Mateusz Hachuła.  Zdjęcie: RAGT

Od ponad 10 lat odmiany pszenicy ozimej wyhodowane przez francuską spółkę RAGT uzyskują wysokie oceny cech użytkowych i trafiają do rejestru w naszym kraju. Analiza wyników oficjalnych badań utwierdza w przekonaniu, że pozycja tego hodowcy się utrwaliła. Obecnie oferta odmianowa pszenicy ozimej, które są przewidziane na polski rynek, liczy kilkanaście kreacji.

Sprawdzić najważniejsze cechy

– Rolnicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że skup ziarna odmian jakościowych chlebowych (A) i chlebowych pszenicy (B) odbywa się na podobnych zasadach. Dlatego ich wybór należy traktować równorzędnie. W tej sytuacji większe znaczenie będzie miała jakość ziarna, a w szczególności białka i inne cechy gospodarcze. W naszym kraju zawsze trzeba zwracać uwagę na zimotrwałość, ale genetyczna odporność na choroby też zyskuje na znaczeniu. Nie zawsze udaje się w porę dostrzec zagrożenie i odpowiednio na nie zareagować. Dodatkowo lista środków do zwalczania chorób od kilku lat szybko się skraca. Pod względem poszukiwanych walorów nasze odmiany są dobrze przystosowane do obecnej sytuacji, a nawet wybiegają w przyszłość.

Mateusz Hachuła, menadżer roślin zbożowych RAGT

Oto najciekawsze odmiany pszenicy ozimej z hodowli RAGT:

  • RGT Depot (grupa A, CCA 2018) – uzyskuje bardzo dobre oceny zdrowotności oraz jakości ziarna. Ma mniejsze skłonności do wykształcania kłosów na źdźbłach bocznych, toteż ziarno w wykształconych kłosach jest dorodniejsze i posiada wysoką jakość. Ma mniejsze wymagania glebowe, przedplonowe i co do terminu siewu. Ponadto dość dobrze znosi okresowe niedobory wody. Stąd nadaje się do uprawy w większości stanowisk. Cennymi atutami są też dobra zimotrwałość i duża odporność na wyleganie.
  • RGT Kilimanjaro (grupa A, KR 2014) – jest dobrze znana polskim rolnikom i mimo upływu lat, nadal uzyskuje wysokie oceny w oficjalnych rankingach PDO prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (współtworzy wzorzec). W tych badaniach w latach 2016-18 była najwyżej plonującą odmianą w grupie pszenicy jakościowej (A). Jest też rekomendowana przez większość wojewódzkich zespołów porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (13 województw). Stabilność plonowania wynika z przydatności do uprawy w słabszych stanowiskach i po gorszych przedplonach (zbożowych). Ważnym atutem jest też odporność na ważne choroby, zwłaszcza na rdzę brunatną, septoriozę i fuzariozę kłosów, którą trudno się zwalcza.
  • RGT Linus (grupa A, KR 2011) – od dekady utrzymuje się w ścisłej czołówce zarówno pod względem plonowania, jak i jakości wydawanego ziarna. Odmiana nie jest wymagająca względem jakości stanowiska i przedplonu. Wyróżnia się też wysoką odpornością na choroby, a w szczególności na łamliwość źdźbła. Na stabilność odmiany z pewnością duży wpływ ma dobra zimotrwałość i znakomita zdolność do regeneracji uszkodzeń po zimie. Te walory doceniła większość wojewódzkich zespołów porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, udzielając Linusowi swojej rekomendacji do uprawy (11 województw).
  • RGT Bilanz (grupa B, KR 2017) – od kilku lat zajmuje wysokie miejsce w oficjalnych badaniach plonowania odmian, a w latach 2018-19 był na szczycie stawki w swojej grupie technologicznej (B) w serii badań porejestrowych (PDO). Pod względem wymagań glebowych jest odmianą dość elastyczną i bardzo dobrze plonuje zarówno w mocnych, jak i słabszych stanowiskach. Nie wykazuje też wrażliwości na zmiany terminu siewu. Cechuje się bardzo dobrą zimotrwałością i odpornością na choroby, a zwłaszcza na łamliwość źdźbła. Obecnie należy do odmian najczęściej rekomendowanych do uprawy w poszczególnych województwach (11).
  • RGT Specialist (grupa B, KR 2019) – jest jedną z najnowszych odmian w ofercie firmy RAGT. Plonuje powyżej wzorca i dobrze zimuje. Ponadto bardzo dobrze regeneruje się po zimie. Dobrze znosi uprawę w słabszych stanowiskach i wykazuje dużą zdrowotność – posiada wzmocnioną odporność na łamliwość źdźbła. Chociaż została zakwalifikowana do grupy odmian chlebowych, to parametry ziarna często spełniają wymogi grupy jakościowej (A), zwłaszcza w ocenie liczby opadania i gęstości.
  • RGT Provision (grupa B, KR 2020) – została zarejestrowana w oparciu o wybitne oceny plonowania we wszystkich latach badań rejestrowych, a zwłaszcza w suchym – 2019 r. Cechuje się dobrą odpornością na choroby grzybowe, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosa. Nie jest zbyt wymagająca względem rodzaju przedplonu i terminu siewu. Jakość ziarna na tle średniej dla grupy dobra, a gęstość wysoka.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.