Odmiany pszenicy jarej w PDO 2020

Pszenica jara stanowi alternatywę dla ozimej tylko w nielicznych przypadkach: po bardzo późnych przedplonach, wymarznięciu oraz w gospodarstwach, które są z niej naprawdę zadowolone.
We wstępnych wynikach tegorocznej serii PDO pszenicy jarej wzorzec na poziomie a1 wyniósł nieco ponad 62 dt/ha.  Zdjęcie: Dreczka

Już można się zapoznać ze wstępnymi wynikami plonowania odmian pszenicy jarej badanych w tegorocznej serii porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Wstępnymi, bo jeszcze nie opracowano wszystkich zebranych wyników. Badania były prowadzone aż w 54 lokalizacjach (miejscowościach) rozmieszczonych we wszystkich województwach. Jednak niektóre odmiany pszenicy jarej na razie mają wyniki tylko z części stacji (najmniej 24). Kompletne dane pojawią się za kilka tygodni. Wówczas mogą nastąpić niewielkie przetasowania. Niniejsze opracowanie obejmuje oceny plonowania 23 odmian pszenicy jarej zwyczajnej tylko za ostatni sezon.

Na intensywnym poziomie agrotechniki prawie tona więcej

Analizując dane zamieszczone w tabeli warto pamiętać, że odmiany pszenicy jarej uszeregowano z podziałem na grupy technologiczne, a w ich obrębie według plonu ziarna uzyskanego na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1). Jeśli wynik okazał się podobny, to następnymi wyróżnikami były plon na intensywnym poziomie agrotechniki (a2) oraz liczba wyników ze stacji.

Można przypuszczać, że tegoroczna susza wywarła mniejszy wpływ na spadek plonowania pszenicy jarej, bo w porównaniu do sezonu 2019 poziom wzorca na poziomie a1 wzrósł o 8,1 dt/ha, a na poziomie a2 o 9,9 dt/ha. Różnica plonowania wzorca pomiędzy poziomami agrotechniki w tym roku wyniosła 9,3 dt/ha. Analizując wyniki poszczególnych odmian pszenicy jarej warto pamiętać, że na każdy 1% różnicy plonowania przypada odpowiednio: 62 kg ziarna na poziomie a1 i 72 kg na poziomie a2. Zatem najlepszą odmianę od najsłabszej na obu poziomach agrotechniki pod względem plonowania dzieli różnica odpowiednio 8,7 i 9,4 dt/ha.

Pszenica jara – odmiany jakościowe chlebowe (A)

W dość licznej grupie odmian jakościowych chlebowych (A) najlepsze wyniki plonowania uzyskała Atrakcja, a tuż za nią uplasowały się WPB Troy, Aura i Mandaryna. Do bardzo dobrych można też zaliczyć wyniki uzyskane przez odmiany Merkawa, MHR Jutrzenka i Varius. Warto pamiętać, że regionalnie stabilniejsza od Atrakcji na obu poziomach agrotechniki okazała się Aura (wszędzie powyżej wzorca), a na poziomie intensywnym dołączyła do niej jeszcze Mandaryna. Pechowa okazała się Rusałka, która słabsze wyniki uzyskała tylko w 1. rejonie (Zachodniopomorskie i Pomorskie), przez co spadła o kilka miejsc. Niewykluczone, że po zebraniu kompletu wyników jej lokata ostatecznie ulegnie poprawie.

Pszenica jara – odmiany chlebowe (B)

Ponieważ cechą gatunkową pszenicy jarej jest wysoka jakość ziarna, toteż grupa odmian chlebowych (B) zazwyczaj jest nieliczna, a paszowych (C) w ogóle się nie bada. Wszystkie 3 odmiany z grupy B plonowały powyżej wzorca i okazały się dość wyrównane. Na czele stawki (tylko na poziomie a1) uplasowała Harenda.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.