Odmiany jęczmienia jarego w PDO 2020

Jęczmień jary odgrywa w Polsce zdecydowanie ważniejszą rolę, niż forma ozima. Zasadnicza część stanowisk pod jego uprawę jest rezerwowana z dużym wyprzedzeniem.
Ze wstępnych analiz tegorocznej serii PDO jęczmienia jarego wynika, że zboże to plonowało najlepiej od trzech lat.  Zdjęcie: Dreczka

Już można zapoznać się ze wstępnymi wynikami plonowania odmian jęczmienia jarego, które badano w tym roku w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego – PDO. Na razie w COBORU opracowano większą część zebranych wyników, ale jeszcze nie wszystkie. Badania były prowadzone bardzo szeroko, bo aż w 56 lokalizacjach (miejscowościach) rozmieszczonych we wszystkich województwach. Niektóre z odmian na razie mają wyniki tylko z części stacji (najmniej 23).

Ostateczne i pełne podsumowanie zostanie szerzej udostępnione za kilka tygodni. Wtedy może się okazać, że nastąpiły niewielkie zmiany poziomu plonowania i kolejności w zestawieniu. Bieżąca analiza obejmuje oceny plonowania w ostatnim sezonie 35 odmian jęczmienia jarego, w tym 5 przeznaczonych na cele browarniane. Wszystkie badano na 2 poziomach agrotechniki – przeciętnym i intensywnym.

Począwszy od najlepiej plonujących

Analizując dane zamieszczone w tabelach warto pamiętać, że odmiany uszeregowano pod względem plonu ziarna uzyskanego na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), począwszy od najlepszych. Jeśli wynik okazał się podobny, to następnymi wyróżnikami były plon na intensywnym poziomie agrotechniki (a2) oraz liczba stacji podających wyniki.

Na podstawie wielkości wzorca można wnioskować, że tegoroczna susza nie wywarła takiej presji, jak w dwóch poprzednich sezonach (2018 i 2019). W porównaniu do sezonu 2019 poziom wzorca na poziomie a1 wzrósł o 5,5 dt/ha, a na poziomie a2 o 7,4 dt/ha. Różnica plonowania wzorca pomiędzy poziomami agrotechniki w tym roku wyniosła 9,3 dt/ha. Analizując wyniki poszczególnych odmian warto pamiętać, że na każdy 1% różnicy plonowania przypada odpowiednio: ok. 65 kg ziarna na poziomie a1 i 75 kg na poziomie a2. Zatem najlepszą odmianę od najsłabszej na obu poziomach agrotechniki pod względem plonowania dzieli różnica odpowiednio 4,5 i 6,0 dt/ha.

W nielicznej grupie odmian browarnych najlepsze wyniki plonowania na poziomie a1 uzyskała Amidala, a tuż za nią uplasowały się Mariola, RGT Ylesia i RGT Planet (tabela 1.). Jednak te 3 odmiany na poziomie intensywnym (a2) wyprzedziły Amidalę, chociaż pod względem wartości browarnej może się z nią równać tylko RGT Planet.

Duże wyrównanie licznej grupy odmian

W grupie 30 odmian pastewnych panuje znaczne wyrównanie (tabela 2.). Jednoznacznie wybitnych nie ma, ale można wskazać kilka bardzo dobrych: Jovita (na czele dzięki wynikowi uzyskanemu na poziomie intensywnym), Bente, Adwokat, KWS Fantex, Feedway, Brigitta i Farmer. Tej grupie tylko minimalnie ustępują: Mecenas, Rezus, Avatar, KWS Vermont, Pilote i Ismena.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.