Odmiany jęczmienia dla województw

Krajowy rejestr odmian jęczmienia ozimego liczy ponad 30 pozycji. Jednak w poszczególnych województwach rekomendację posiada zaledwie po kilka kreacji.
Wśród odmian jęczmienia ozimego przeważają pastewne o wielorzędowym kłosie.  Zdjęcie: Panek

Celem uprawy jęczmienia ozimego jest ziarno paszowe. Jeszcze do niedawna pojawiały się pojedyncze odmiany, które były badane pod kątem przydatności na cele browarne. Jednak na tym polu ciężko im było dorównać odmianom jarym o takim przeznaczeniu. Toteż w ostatnich latach wśród nowości pojawiają się niemal wyłącznie odmiany typu pastewnego. Tegorocznymi nowościami są dwie zagraniczne odmiany o dobrej do bardzo dobrej plenności. Oto ich charakterystyki opisowe:

 • KWS Morris (2020, KWS) – wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia (4,5). Odporność na rdzę jęczmienia duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała, zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna;
 • Lautetia (2020, Saaten Union) – dwurzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia (4,5). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała, zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Wszelkie nowości warto poznawać i analizować pod kątem przydatności na swoim polu. Jednak większe znaczenie w szerszej produkcji mają odmiany, które po zarejestrowaniu i rozmnożeniu trafiają do dalszych badań sprawdzających. W Polsce realizuje się je w ramach porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO).

W przypadku zbóż testy odbywają się we wszystkich rejonach kraju i dzięki temu poszczególne województwa dysponują własnymi wynikami. Na ich podstawie sporządzane są lokalne rekomendacje, które formalnie funkcjonują jako listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ). Dla jęczmienia ozimego na sezon siewów 2020 przedstawiają się następująco:

 • Dolnośląskie (4) – Jakubus, KWS Kosmos, KWS Astaire, Antonella;
 • Kujawsko-Pomorskie (4) – Jakubus, KWS Kosmos, Kaylin, Quadriga;
 • Lubelskie (5) – KWS Kosmos, Kaylin, Quadriga, Zenek, Titus;
 • Lubuskie (6) – Jakubus, KWS Kosmos, Kaylin, Zita, Zenek, KWS Higgins;
 • Łódzkie (4) – Jakubus, KWS Kosmos, Zita, KWS Astaire;
 • Małopolskie (4) – KWS Kosmos, Zita, Quadriga, KWS Higgins;
 • Mazowieckie (5) – Jakubus, KWS Kosmos, Kaylin, Titus, Antonella;
 • Opolskie (5) – Jakubus, KWS Kosmos, Zita, Zenek, Titus;
 • Podkarpackie (5) – Jakubus, Quadriga, Zenek, KWS Astaire;
 • Podlaskie (3) – Kaylin, Quadriga, Titus;
 • Pomorskie (3) – Jakubus, KWS Kosmos, Antonella;
 • Śląskie (8) – Jakubus, KWS Kosmos, Kaylin, Zita, KWS Higgins, SU Jule, SU Vireni, Yukon;
 • Świętokrzyskie – brak rekomendacji;
 • Warmińsko-Mazurskie (4) – Jakubus, Zita, Quadriga, Zenek;
 • Wielkopolskie (5) – Jakubus, Kaylin, Zita, Zenek, KWS Higgins;
 • Zachodniopomorskie (4) – Jakubus, KWS Kosmos, KWS Higgins, KWS Astaire.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.