Odmiany bobiku i łubinów w PDO 2020

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania odmian bobiku i łubinów badanych w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym w tym roku.
Łubin wąskolistny w badaniach PDO w minionym sezonie zaskoczył znacznym spadkiem plonowania.  Zdjęcie: Dreczka

Odmiany bobiku badane w tym roku w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego pozytywnie zaskoczyły. Ze wstępnej oceny wynika, że plon wzorca wyniósł ponad 50 dt/ha i był większy od ubiegłorocznego o ponad 20 dt/ha. Spośród zarejestrowanych w Polsce 15 odmian bobiku w PDO 2020 wzięło udział aż 11. Badano je w 29 lokalizacjach (miejscowościach). Najlepszy wynik uzyskała odmiana wysokotaninowa Capri – 112% wzorca. Za nią uplasowały się odmiany Apollo (111%) i Fanfare (106%). W grupie odmian niskotaninowych najlepszy był Albus, który zbliżył się do wzorca (tabela 1.).

Niesamokończące plonują wyżej

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 31 odmian łubinu wąskolistnego. Z tej grupy aż 20 wzięło udział w tegorocznej serii badań PDO. Badano je w 27 lokalizacjach. Pewnym zaskoczeniem jest spadek średniego poziomu plonowania. Wzorzec (średnia dla wszystkich badanych odmian) wyniósł 19,9 dt/ha i był mniejszy o 3,6 dt/ha w stosunku do ubiegłorocznego oraz o 5,1 dt/ha w odniesieniu do 2018 r.

Odmiany łubinu wąskolistnego ze względu na sposób dojrzewania dzieli się na niesamokończące i samokończące. W grupie niesamokończących i ogólnie w całej stawce największy plon nasion wydała odmiana Agat – 113% wzorca. Zaraz za nią uplasowały się Furman i Salsa (111%) oraz Roland (tabela 2.). Natomiast w grupie odmian samokończących dobry wynik uzyskał Regent (103%) oraz Homer (101%).

Ciężko przekroczyć 2 tony z hektara

Spośród roślin strączkowych tylko łubin żółty odgrywa poważniejszą rolę w zmianowaniach na słabszych glebach. Takie stanowiska również mu się przydziela w badaniach PDO. Średni poziom plonowania (wzorzec) w ostatnim sezonie wyniósł 17,0 dt/ha. Na tle dwóch poprzednich lat (2018-19) był większy odpowiednio o 2,4 i 1,0 dt/ha. W tegorocznej serii wzięło udział 5 spośród 11 zarejestrowanych w Polsce odmian łubinu żółtego. Badano je w 25 miejscowościach. Najlepiej plonowały niesamokończące odmiany Puma i Mister (po 104% wzorca), a najsłabiej jedyna samokończąca Perkoz (92% – tabela 3.).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.