Odchwaszczanie jęczmienia jarego

Liczba herbicydów zalecanych do odchwaszczania zbóż jarych jest imponująca. Jednak większość z nich posiada po kilka odpowiedników, ale niekiedy inaczej zarejestrowanych.
Głównym celem zabiegów herbicydowych w zbożach jarych są chwasty dwuliścienne, zwłaszcza o szybkim i obfitym rozwoju wegetatywnym.  Zdjęcie: Dreczka

Zabiegi chemicznego odchwaszczania zbóż jarych obejmują jedynie zabiegi nalistne (powschodowe). Zatem nie ma problemu przewidywania składu gatunkowego chwastów. Pozostaje tylko prawidłowo rozpoznać siewki i wybrać odpowiedni herbicyd. Ponieważ największą powierzchnię zajmuje jęczmień jary, program zwalczania krótko przeanalizuję na jego przykładzie. Warto pamiętać, że jego wrażliwość na fitotoksyczność herbicydów jest największa. Toteż niemal wszystkie środki zalecane w jęczmieniu byłoby można stosować w pozostałych zbożach jarych, chociaż w przypadku owsa wyjątkiem są np. graminicydy. Na przeszkodzie stoją jedynie zalecenia zawarte w zarejestrowanej etykiecie środka.

Pierwszoplanowym chwastem jednoliściennym w zbożach jarych jest owies głuchy. Pozostałe nie są aż tak ważne, o ile łan nie zostanie silnie przerzedzony. Zdarza się to w późniejszych fazach rozwojowych, zwłaszcza w suchych latach. Wówczas światło docierające do gleby prowokuje kiełkowanie m.in. chwastnicy jednostronnej i włośnic. Jednak przy dobrej obsadzie zbóż raczej nie ma z nimi problemu. Uznanymi substancjami czynnymi zwalczającymi chwasty jednoliścienne w zbożach jarych (za wyjątkiem owsa) są: fenoksaprop-P-etylu i pinoksaden (tabele 1.-3.). Tylko niektóre można łączyć w opryskiwaczu z herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne.

Przede wszystkim zwalczyć dwuliścienne

Zwalczanie chwastów dwuliściennych wymaga rozpoznania gatunków i sprawdzenia w etykietach, które z nich wykazują wrażliwość na poszczególne substancje czynne. Zarejestrowanych herbicydów jest bardzo dużo, jednak wiele z nich posiada po kilka do kilkunastu generyków lub odpowiedników sprowadzanych w ramach importu równoległego.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.