Siew kukurydzy można przyspieszyć

Tegoroczna aura kusi do przyspieszania siewu m.in. kukurydzy. Takie wydłużenie wegetacji ma wiele zalet, gdy gleba jest wygrzana. Niewiadomą jest ryzyko przymrozków.
Dobre wygrzanie i uwilgotnienie gleby pozwala wykonać udany siew kukurydzy na głębokość 4-5 cm. Zdjęcie: Dreczka

Ilekroć jakiś teoretyk statystyczny wytyka polskim rolnikom mniejszą wydajność produkcji polowej na tle Francji czy Niemiec, zwykle pomija kwestię dłuższej wegetacji, większych opadów i lepszej jakości gleb. Te parametry są szczególnie ważne dla roślin jarych. Na pierwszy plan wysuwa się tu kukurydza, która potrzebuje określonej ilości ciepła, aby osiągnąć dojrzałość do zbioru na kiszonkę lub ziarno. Z tych względów odmiany uprawiane w Polsce są zdecydowanie wcześniejsze niż przeznaczone do uprawy we Francji, co rzutuje na wydajność.

Dłuższa wegetacja w prezencie od przyrody

W tym roku przyroda podarowała polskim rolnikom kilkanaście dni wiosennej wegetacji. Wczesne ocieplenie doprowadziło do wygrzania się gleb, co pozwala zaryzykować przyspieszenie siewu kukurydzy. Odpowiedni moment fenologiczny potwierdza m.in. masowe kwitnienie mniszka lekarskiego i koniec kwitnienia wiśni. W wielu rejonach kraju te zjawiska można już obserwować.

O ile wiosenna wegetacja kukurydzy będzie przebiegała bez zakłóceń, to w przypadku wczesnego siewu na kiszonkę można się spodziewać także przyspieszenia optymalnego terminu zbioru. W przypadku kierunku ziarnowego wydłużona wegetacja może skutkować obniżeniem wilgotności ziarna w trakcie zbioru, co ma poważny wymiar ekonomiczny.

Rozważając przystąpienie do siewu kukurydzy już teraz, warto przejrzeć długoterminowe prognozy pogody z kilku źródeł. Długotrwałe chłody po siewie mogą mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój roślin kukurydzy. Chodzi tu o dni, kiedy temperatura gleby na głębokości siewu nie przekracza 8°C. Wówczas wschody kukurydzy są nierównomierne i bardzo przeciągają się w czasie. Natomiast po wschodach groźne są przymrozki, na które młode rośliny kukurydzy są bardzo wrażliwe.

Uprawka roli mniej więcej na głębokość siewu

Wcześniejszy siew będzie udany, o ile przygotowanie stanowiska będzie staranne i dobrze przemyślane. Przede wszystkim trzeba pilnować głębokości pracy narzędzi/agregatów doprawiających rolę. Mocne ciągniki i agregaty (kultywatory) mogą spulchniać rolę na 15-20 cm, ale nie trzeba ryć tak głęboko na polu pod kukurydzę. Otóż przy dobrym uwilgotnieniu wystarczy uprawka na 6-7 cm.

Oto kilka zasad uprawy przedsiewnej:

  • przywiązuj odpowiednią uwagę do napowietrzenia wierzchniej warstwy roli;
  • utrzymuj głębokość pracy narzędzi doprawiających minimalnie poniżej planowanej głębokości siewu (im lżejsza gleba, tym głębiej);
  • ze względu na znaczne zapasy wody w glebie i prognozy dalszych obfitych opadów, nie rozpylaj gleby, żeby ograniczyć ryzyko zamulenia i zaskorupienia wierzchniej warstwy.

Dobre warunki do siewu pozwalają liczyć na lepsze kiełkowanie i wschody. W przypadku kukurydzy technika siewu pozwala bardzo precyzyjnie regulować obsadą siewu i należy z tego korzystać. Uniwersalna obsada, ustawiona na cały sezon siewów na kiszonkę lub ziarno, dla odmian wczesnych i późnych, na glebach słabych i dobrych, wilgotnych i suchych, nie istnieje!

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.