PDO 2023: Wstępne wyniki kukurydzy na ziarno

Tegoroczna wegetacja odmian ziarnowych kukurydzy badanych w ramach PDO znów pokazała ogromny potencjał plonowania tej rośliny we wszystkich grupach wczesności.
Wyniki tegorocznych badań plonowania kukurydzy na ziarno można uznać za wysokie, chociaż znaczny spadek wilgotności ziarna przy zbiorze wskazuje na przedwczesne zakończenie wegetacji.  Zdjęcie: Dreczka

Miniony sezon wegetacyjny okazał się względnie dobry dla większości rejonów Polski. Letnia susza odcisnęła swoje piętno w centrum i na wschodzie kraju. Szczególnie na słabszych glebach odczuły to wczesne odmiany, które plonowały tam słabo, a wilgotność zbieranego ziarna często spadała poniżej 20%, co może wskazywać na przedwczesne zakończenie wegetacji z braku wilgoci w glebie. Niemniej na tle poprzedniego roku wyniki we wszystkich grupach wczesności są lepsze zarówno pod względem plonu ziarna, jak i wilgotności przy zbiorze.

Ponad 50 odmian badanych w całym kraju

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych właśnie podał do wiadomości wstępne wyniki plonowania odmian kukurydzy badanej w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). W tegorocznej serii badań oceniono 53 odmiany, w tym blisko 1/3 to nowości (tabela).

W minionym sezonie wartość wzorca plonowania dla odmian wczesnych wyniósł 110,5 dt/ha, co w odniesieniu do ubiegłorocznego oznacza wzrost o 2 dt/ha. Na każdy 1% plonu przypada ok. 110 kg ziarna. Łącznie w tej grupie oceniono 19 odmian, które badano w 19 lokalizacjach (miejscowościach). Najlepszy plon uzyskały odmiany P8754 i P8255 – 104% wzorca, co oznacza średnią wydajność 114 dt/ha. Na trzecim miejscu uplasowały się Wesley i ES Midgard. Pod względem wilgotności ziarna przy zbiorze najlepsze oceny uzyskały: KWS Marcopolo, Amarola, SM Sobieski, LID1015C, Kristallo i Pumori.

Średnio wczesne wyraźnie w górę

Plon wzorca dla grupy odmian średnio wczesnych wyniósł 123,4 dt/ha i na tle ubiegłorocznego był większy o prawie 12 dt/ha. Na każdy 1% plonu przypadło ok. 123 kg ziarna. W tej grupie oceniano 26 odmian, a bieżące wyniki pochodzą z 20 lokalizacji. Generalnie cała grupa okazała się bardziej zróżnicowana niż poprzednia. Na czele uplasowała się odmiana P9042, a za nią kilka odmian z podobnym wynikiem: Lunexal, LID2020C, LG32257, Farmueller i KWS Editio. Najmniejszą wilgotność ziarna przy zbiorze uzyskały odmiany: B2218B, LID2210C, LG31240, LG31256, Sunbird, LG32257, KWS Camillo, ES Myfriend, Maxoleta i P9042.

Odmiany z grupy średnio późnej odnotowały największy wzrost i pobiły wynik sprzed dwóch lat. Wzorzec dla tej grupy wyniósł 136,0 dt/ha i był większy od ubiegłorocznego o ponad 21 dt/ha. Na każdy 1% plonu wzorca przypada 136 kg ziarna. W tej grupie oceniono 8 odmian, których wyniki na razie pochodzą z 18 stacji. Najwyżej uplasowały się odmiany BRV2604D, P9610 i ES Midway. Natomiast najmniej wilgotne ziarno wydały odmiany LID3306C i ES Mylady.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.