Odmiany ziarnowe kukurydzy w PDO 2019

Bieżące wyniki plonowania najłatwiej się porównuje z poprzednimi. Wnioski są interesujące zwłaszcza wtedy, gdy kolejne sezony pod względem pogody bardzo się różnią.
Największe różnice plonowania kukurydzy ziarnowej w badaniach PDO 2019 r. odnotowano w grupie odmian średnio wczesnych.  Zdjęcie: Dreczka

Dynamiczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy rozpoczął się wiosną 2012 r., kiedy po srogiej zimie blisko 1,5 mln ha plantacji roślin ozimych wymagało przesiania. Z konieczności uprawą kukurydzy zajęli się także rolnicy, którzy nie mieli z nią jeszcze własnych doświadczeń. Ta sytuacja sprawiła, że z magazynów nasiennych znikło wszystko, co dało się wysiać. W wielu przypadkach nie zwracano uwagi na wartość gospodarczą odmian.

Przez kolejne lata areał kukurydzy nadal rósł, a wraz z nim wymagania plantatorów zwłaszcza co do potencjału plonowania. Niejednokrotnie trudno było się odnaleźć w gąszczu ofert, szczególnie w przypadku odmian niezarejestrowanych i niebadanych oficjalnie w Polsce. W badaniach nadzorowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zarówno rejestrowych, jak i porejestrowych, brała udział tylko część odmian oferowanych przez rynek.

Obroną przed natarczywością jest wiedza

Każdy dystrybutor swój towar chwali, bo innego wyjścia nie ma. Klient może w te obietnice wierzyć lub nie. O wiele łatwiej można dokonać wyboru, jeśli pod ręką są wyniki badań dostarczone przez niezależne instytucje oceniające. Pierwszym, surowym etapem weryfikacji są badania rejestrowe. Kreacje, które uzyskają stosowny wpis, w następnych latach mogą uczestniczyć w badaniach potwierdzających ich wartość gospodarczą w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). We wspomnianych obu seriach badań udział biorą tylko te odmiany, które typują sami ich hodowcy. Sposób prowadzenia badań i wzajemna konkurencja sprawiają, że byle czego się tu nie zgłasza.

Zbiory kukurydzy dopiero się rozpoczynają i ostateczne wyniki dla odmian kukurydzy ziarnowej badanych w tym roku będą znane dopiero za kilka tygodni. Na razie można analizować dane z innych lat, a zwłaszcza z poprzedniego roku.

Cenne dane z poprzednich lat

Suche lato i jesień 2019 r. sprzyjały oddawaniu wody z ziarna. Nierzadko wilgotność przy zbiorze spadała poniżej 20%. Średnia dla wszystkich 51 odmian badanych w PDO 2019 w obrębie trzech klas wczesności wyniosła 24,7% (tabela 1.). Mimo wczesnego dojrzewania zbiory przeprowadzono dość późno: dla poszczególnych grup wczesności przypadł odpowiednio 7, 13 i 17 października. Średnia wilgotność ziarna była zbliżona: wczesne – 24,7%, średnio wczesne – 24,3% i średnio późne – 25,1%.

Pod względem plonowania w grupie odmian wczesnych najlepiej wypadła ES Yakari, a tuż za nią Amavit. Obie były w miarę wczesne i osiągnęły wilgotność ziarna zbliżoną do odmiany wzorcowej – MAS 15P. W grupie odmian średnio wczesnych najlepszą była Plantus o średnich plonach ponad 120 dt/ha, ale też wilgotności wyższej od średniej. Natomiast Kidemos plonował nieco niżej, ale wykazał się nieco lepszą wczesnością.

Wśród odmian średnio późnych różnice w plonach były mniejsze niż w innych latach i wynosiły ok. 5 dt/ha (5%), a dla wilgotności 2,4%. Najwyżej plonowała odmiana DKC3969 przy stosunkowo niskiej wilgotności ziarna (24%). Zbliżony wynik uzyskała odmiana ES Faraday. Zdecydowanie najpóźniejsza była RGT Himalayaxx, co wskazuje, że powinna być uprawiana tylko w rejonach o najkorzystniejszym klimacie.

W efekcie zbyt dużego zróżnicowania w plonach spowodowanego przez suszę, wyników z kilku stacji nie wzięto do syntezy. Wśród pozostałych stacji zróżnicowanie także było duże. Dla wykazania tego zróżnicowania w prawej części tabeli 2. zestawiono wyniki dla stacji badawczych:

  • grupa A – o mniejszych opadach i niższych plonach;
  • grupa B – o dobrych warunkach wilgotnościowych.
Różna reakcja na suszę

W grupie odmian wczesnych czołowe – ES Yakari i RGT Multiplexx – plonowały bardzo dobrze we wszystkich trzech klasyfikacjach. Z kolei odmiana Amavit preferowała średnie warunki, a polska odmiana SM Pomerania bardziej sprzyjające. W warunkach suszy najlepiej wypadły: MAS 11K, Obbelisc i KWS Kampinos.

W stawce odmian średnio wczesnych wiodący Plantus okazał się także najlepszy w rejonach suchych. W najkorzystniejszych warunkach pogodowych wyprzedziło go kilka odmian. Z kolei Kidemos i ES Inventive najlepiej plonowały w korzystnych warunkach wilgotnościowych, zaś pod presją suszy ich wyniki były aż o 80 dt/ha słabsze. W grupie średnio późnych najlepszą w warunkach suszy okazała się odmiana Hardwareale. Natomiast najmniejszy ubytek plonu odnotował ES Faraday.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.