Odchwaszczanie kukurydzy doglebowo

Na wczesne zabiegi herbicydowe najczęściej decydują się rolnicy o dobrym rozeznaniu co do składu gatunkowego chwastów i spodziewający się ich szybkich wschodów.
Zachwaszczenie pojawiające się przed wschodami kukurydzy jest dla niej najbardziej konkurencyjne.  Zdjęcie: Dreczka

Szkodliwość konkurencji chwastów dla kukurydzy największa jest ze strony tych, które wschodzą najwcześniej. Bieżący sezon może być pod tym względem niekorzystny z uwagi na długotrwałe chłody. Niska temperatura hamuje nieco kiełkowanie chwastów, ale jeszcze bardziej kukurydzy, która nawet w optymalnych warunkach na początku rozwija się powoli. Należy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach chwasty będą się rozwijać bez większych przeszkód, zwłaszcza gatunki o mniejszych wymaganiach termicznych. Będą im sprzyjać ostatnie opady deszczu. Na szczęście dobre uwilgotnienie gleby jest też korzystne do działania większości herbicydów doglebowych (tabela).

Zwracać uwagę na zakres działania

W grupie substancji czynnych zalecanych pojedynczo w terminie przedwschodowym wymienić można zaledwie cztery. Alfabetycznie pierwszy jest metolachlor-S. Jest to substancja występująca w kilku podobnych produktach, choć różnie zarejestrowanych, co wynika z decyzji ich producentów. Przez praktyków jest ceniona za skuteczne niszczenie wielu ciepłolubnych gatunków traw (prosowatych), do których należą chwastnica jednostronna i włośnice, chociaż etykiety wymieniają także palusznik krwawy i psiankę czarną.

Zasłużoną substancją czynną o działaniu doglebowym z pewnością jest pendimetalina. Jej działanie chwastobójcze obejmuje dużą grupę powszechnie występujących gatunków, jak: chwastnica jednostronna, włośnica zielona, komosa biała, tobołki polne i gwiazdnica pospolita. Zalecenie w kukurydzy posiada kilka środków z udziałem pendimetaliny. Większość z nich można użyć przedwschodowo, jak i po wschodach kukurydzy. Ważne żeby chwasty nie były starsze niż w fazie 1-2 liści. Natomiast fabryczną mieszaninę pendimetaliny z dimetenamidem-P (Spectrum Plus, Wing P 462,5 EC), można stosować wyłącznie przed wschodami kukurydzy.

Lepszy w duecie niż solo

Petoksamid jest dość uniwersalną substancją czynną, którą można wykorzystać zarówno przed, jak i po wschodach kukurydzy – najczęściej do 4 liści kukurydzy. W etykietach herbicydów opartych na petoksamidzie można dostrzec rozbieżności dotyczące zwalczanych chwastów. Jednak w przypadku zalecanego w kukurydzy Successora 600 EC i bliźniaczego Traxora 600 EC etykiety są zgodne i wymieniają następujące wrażliwe gatunki: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.

Terbutyloazyna jest ostatnią triazyną jaka jeszcze została w programie ochrony kukurydzy. Ta substancja czynna w czystej formie występuje tylko w trzech podobnych środkach. Stosowanie herbicydów z udziałem terbutyloazyny daje możliwość zabezpieczenia plantacji przed zachwaszczeniem wtórnym, bo długo zalega i nie dopuszcza do nowych wschodów chwastów. W przeciętnych warunkach można liczyć nawet na trzy miesiące ochronnego działania. Do tego czasu kukurydza już sama tak zacienia międzyrzędzia, że chwasty nie mają możliwości prowadzenia wydajnej fotosyntezy.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.