Jakie rośliny strączkowe uprawia się w Polsce?

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Roślin Strączkowych. Jest to święto ustanowione przez ONZ w celu uznania znaczenia roślin strączkowych jako globalnej żywności.
Soja to jedyna roślina strączkowa, która w minionym roku podwoiła swój areał uprawy w naszym kraju, zajmując blisko 48 tys. ha. Zdjęcie: Panek

Po sukcesie Międzynarodowego Roku Roślin Strączkowych w 2016 r., Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ) ustanowiło 10 lutego Światowym Dniem Roślin Strączkowych. W tym roku hasło przewodnie to „Rośliny strączkowe na rzecz zrównoważonej przyszłości” (ang. Pulses for a sustainable future).

Fundamentalna rola

Światowy Dzień Roślin Strączkowych jest okazją do podniesienia świadomości społecznej na temat roślin strączkowych. Odgrywają one fundamentalną rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ubóstwem, bezpieczeństwem żywnościowym, zdrowiem ludzi oraz ochroną gleby i środowiska.

Fasola, soczewica, groch cukrowy i bób są najbardziej znanymi i najczęściej spożywanymi gatunkami roślin strączkowych w Polsce. Natomiast na naszych polach dominują łubin wąskolistny, groch siewny i soja. Powierzchnie zasiewów roślin strączkowych w Polsce w latach 2021-22 prezentuje tabela. Gatunki podzielono na dwie grupy: jadalne i pastewne oraz uszeregowano je, począwszy od największej pod względem areału zasiewów w 2022 r.

Rośnie znaczenie soi

Na szczególną uwagę zasługuje soja. To jedyna roślina strączkowa, która w minionym roku podwoiła swój areał uprawy w naszym kraju, zajmując blisko 48 tys. ha. Wobec zmieniających się wymogów Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27 jej znaczenie będzie rosło. Sprzyja temu również fakt, że w naszym kraju zaczął funkcjonować poważny rynek zbytu, który prowadzi całoroczny skup i przerób.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.