Jaka jest opłacalność uprawy soi?

Czy warto interesować się uprawą soi? Na ile to się opłaca? To podstawowe pytania, które wielu rolników będzie sobie zadawać przez najbliższych kilka lat.
Uprawa soi prawdopodobnie nie będzie biła rekordów opłacalności, ale przy dobrym prowadzeniu i cenie zbytu dochód będzie przyzwoity.  Zdjęcie: Dreczka

Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej powodują znaczne obniżenie podstawowych płatności obszarowych. Żeby dobić do wcześniejszego poziomu wsparcia, trzeba spełnić nowe, dodatkowe wymogi w zakresie tzw. warunkowości i ekoschematów. Rolnicy oczekujący większego wsparcia muszą m.in. spełnić wymóg uprawy roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej.

Jedna z nielicznych do szerszej uprawy

Na ministerialnej liście znalazło się 78 takich upraw, z czego większość nie odgrywa większego znaczenia albo wręcz przyczynia się do wzrostu zachwaszczenia pól. Sensowną grupą są tutaj rośliny bobowate, chociaż na niektóre rynek nie wykazuje większego zapotrzebowania. Jedynym gatunkiem, który nie podlega takim ograniczeniom jest soja. Polscy rolnicy dopiero uczą się jej uprawy. Natomiast sporządzenie kalkulacji opłacalności jest jeszcze większym wyzwaniem.

Prezentowana tabela zawiera uproszczoną kalkulację uprawy soi przy założeniu umiarkowanego plonu oraz bieżących cen środków produkcji i zbytu. Układ kalkulacji i założenia dotyczące stawek dopłat są podobne do stosowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Obiektem bieżącej kalkulacji jest zarejestrowana w Polsce odmiana soi Magnolia z oferty firmy IGP. Według COBORU w ubiegłym roku zakwalifikowano ją do grupy średnio wczesnych (3-4°). W badaniach porejestrowych 2020-22 średnio plonowała na poziomie wzorca (32-35 dt/ha). Ten sam dostawca w poprzednich latach zarejestrował w naszym kraju 3 inne średnio wczesne odmiany soi – Nessie, Ceres i Wojtek (wszystkie o wczesności 5°). W badaniach PDO 2022 plonowały odpowiednio na poziomie 108, 106 i 104% wzorca.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.