Czasowe zezwolenie w strączkowych

Nasiona grochu, bobiku, bobu i fasoli czasowo będzie można zaprawiać fungicydem zawierającym aż 3 substancje czynne. O wydanie zezwolenia wnioskował KZPRiRB.
Plantatorzy roślin strączkowych będą mieli możliwość skorzystania z nasion zaprawionych trzyskładnikowym fungicydem. Zdjęcie: Panek

Nadchodzącej wiosny producenci roślin strączkowych będą mogli używać materiału siewnego zaprawionego trzyskładnikową zaprawą fungicydową. Niedawno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało czasowe zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Wakil XL 325 WG (Syngenta). Zgodnie z decyzją, może być on używany w okresie od 14 lutego do 15 maja 2022 r. do zaprawiania nasion w celu zwalczania mączniaka rzekomego i szarej pleśni. Wniosek o wydanie czasowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wspomnianego środka ochrony roślin złożyło 30 listopada ub.r. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Szersze działanie i zakres ochrony

Do tej pory do ochrony materiału siewnego roślin bobowatych w Polsce można było stosować zaprawy nasienne, które zawierają tylko jedną substancję czynną – fludioksonil. Natomiast zaprawa Wakil WL 325 WG zawiera aż 3 substancje czynne i pozwala na zwalczanie najważniejszych patogenów, które porażają nasiona i młode siewki. Zdaniem prof. Marka Mrówczyńskiego z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu w przyszłości zaprawa trzyskładnikowa powinna uzyskać rejestrację również w innych roślinach bobowatych, np. soi, łubinach, wyce i seradeli.

– Zaprawianie materiału siewnego należy do najbardziej efektywnych sposobów stosowania środków ochrony roślin, co jest zgodne z integrowaną ochroną roślin oraz strategiami KE. Zaprawianie to punktowe stosowanie środków ochrony roślin oraz ograniczanie liczby zabiegów nalistnych. Wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który dąży do redukcji stosowania środków ochrony roślin.

prof. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Warto pamiętać, że Wakil XL 325 WG to fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania nasion. Zawiera następujące substancje czynne: metalaksyl-M (z grupy fenyloamidów – 175 g/kg), fludioksonil (z grupy fenylopiroli – 50 g/kg) i cymoksanil (z grupy iminoacetylomoczników – 100 g/kg). Zalecana dawka w przypadku grochu, fasoli i bobu to 200 g/100 kg nasion, a dla bobiku – 100 g/100 kg nasion.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.