Zatrzymaj chwościka!

Chwościk buraka wykorzystuje ciepłą jesień i nadal atakuje buraki cukrowe, które jeszcze przez najbliższe tygodnie pozostaną na polu. Co zrobić, żeby nie tracić na plonie?
Plantacja buraka cukrowego pod presją chwościka buraka latem 2023 r. – z prawej część pola opryskana koncentratem SILVEREST, gdzie rozwój chwościka został zatrzymany.  Zdjęcia: Uni-Farma

Chwościk buraka jest najpoważniejszą chorobą buraka cukrowego. Powoduje znaczne straty plonów korzeni i cukru. Presja choroby przy ciepłej jesieni może trwać praktycznie niemal do końca wegetacji. Wybór skutecznych rozwiązań chemicznych do walki z tą chorobą ostatnio bardzo się zawęził. Plantatorzy buraka zadają sobie pytanie o to, co można jeszcze zrobić, aby nie stracić na plonie?

Rozwiązanie niechemiczne do walki z chwościkiem buraka

Wysiłki nad poszukiwaniem nowych rozwiązań przyniosły efekt. Polska firma Uni-Farma opracowała środek biobójczy SILVEREST, który zawiera srebro w formie zobojętnionych nanocząsteczek. Warto pamiętać, że właściwości bakterio-, grzybo- i glonobójcze odkryto już w czasach Hipokratesa. Jednak potrzebna była technologia umożliwiająca optymalne rozdrobnienie tego pierwiastka w roztworze, aby silnie zredukować jego dawki z zachowaniem maksymalnych biobójczych właściwości względem wymienionych sprawców chorób.

Skuteczność koncentratu SILVEREST w ograniczaniu szczepów chwościka buraka została niedawno sprawdzona w badaniach laboratoryjnych, które przeprowadzono w Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu należącej do Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Seria doświadczeń wykazała, że już dawka 0,2 l/ha tego preparatu hamuje rozwój chwościka na poziomie przekraczającym 70%. Taki wynik dla produktu, który nie jest chemicznym syntetykiem, należy uznać za bardzo dobry.

Na szczepy podatne i odporne

Badania również wykazały, że koncentrat SILVEREST w jednakowym stopniu ograniczał szczepy grzyba Cercospora beticola (wywołujące chwościka) zarówno podatne, jak i odporne na fungicydy pochodzenia chemicznego. Tę właściwość warto wykorzystać zwłaszcza na tych plantacjach, gdzie z chwościkiem nie można sobie dać rady. Producent podaje, że dawka 0,2 l/ha koncentratu SILVEREST kosztuje ok. 55 zł/ha.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.