Pozytywna opinia dla 20 odmian

Pomimo zmniejszenia powierzchni uprawy buraka cukrowego w Polsce nie maleje chęć wprowadzania do obrotu nowych odmian.
Zainteresowanie rejestracją w Polsce nowych odmian buraka cukrowego jest bardzo duże, chociaż nie wszystkie zarejestrowane trafią do szerokiej uprawy. Zdjęcie: Dreczka

Lista zarejestrowanych w Polsce odmian buraka cukrowego niebawem wzbogaci się o 18 nowych kreacji. Jest to wynik ostatnich obrad komisji ds. rejestracji odmian buraka, która po posiedzeniu 21 stycznia br. postanowiła zaopiniować wpis do krajowego rejestru. Następnym krokiem będzie złożenie podpisu przez prof. Edwarda Gacka, dyrektora COBORU, pod stosowną decyzją.

Rejestracja nie otwiera dostępu do rynku

W przypadku buraka cukrowego sam fakt wpisania nowej odmiany na listę nie oznacza pojawienia się jej w obrocie w najbliższym sezonie. Taka szansa pojawi się za rok, bo listy odmian rekomendowanych przez poszczególne spółki cukrowe do najbliższych siewów są już zamknięte. Możliwości indywidualnego zaopatrywania się rolników w nasiona bezpośrednio u przedstawicieli hodowców są ograniczone zapisami w umowach kontraktacyjnych, których treści redagują wytrawne kancelarie adwokackie na zlecenie spółek cukrowych.

Ten autorytarny system sprawia, że pojedynczy plantatorzy nie mogą się niczemu sprzeciwić. Nie mogą też dowolnie korzystać z najnowszych osiągnięć hodowli. Zatem sama rejestracja odmiany nie otwiera jej drzwi do wejścia na rynek. Dużo zależy bowiem od tego, czy spółkom cukrowym spodobają się warunki handlowe, jakie będą skłonni zaproponować producenci nasion. Jest to sytuacja niespotykana w żadnej innej uprawie rolniczej. Wprawdzie pewną analogię można dostrzec w jęczmieniu browarnym, ale tam odbiorca nie stawia siebie w roli jedynego dostawcy materiału siewnego.

Odporne na specyficzny herbicyd

Wśród 18 odmian cukrowych znajdują 2 typu Conviso Smart. Są to specjalnie hodowane odmiany, które zawierają gen tolerancji na inhibitory z grupy ALS – substancję czynną herbicydu Conviso One. Środek ten jest zabójczy dla wszystkich pozostałych odmian buraka.

Lista nowości przedstawia się następująco (porządek alfabetyczny):

 • Adelka KWS (KWS Polska) – typu cukrowego, o dużej odporności na chwościka buraka;
 • Alverina KWS (KWS Polska) – typu normalno-cukrowego;
 • Attut (DLF Seeds) – typu normalnego z deklarowaną przez hodowcę tolerancja na mątwika burakowego;
 • BTS 1985 (Betaseed) – typu normalnego;
 • BTS Smart 9635 (Betaseed) – typu Conviso Smart;
 • FD Oktan (Florimond Desprez Veuve & Fils) – typu plennego z deklarowaną przez hodowcę tolerancją na mątwika burakowego;
 • FD Order (Florimond Desprez Veuve & Fils) – typu normalno-plennego;
 • Haskel (Strube Polska) – typu normalnego z deklarowaną przez hodowcę tolerancją na mątwika burakowego;
 • Hubble (Strube Polska) – typu normalno-cukrowego;
 • Janulka (Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego) – typu normalno-cukrowego z deklarowaną przez hodowcę tolerancją na mątwika burakowego;
 • Lumos (Maribo Hilleshög) – typu normalnego;
 • Oaza (Sesvanderhave) – typu normalnego z deklarowaną przez hodowcę tolerancją na mątwika burakowego;
 • Olson (Strube Polska) – typu normalno-cukrowego;
 • Orlik (Sesvanderhave) – typu cukrowego;
 • Pulitzer (Strube Polska) – typu normalno-cukrowego, o dużej odporności na chwościka buraka i deklarowanej przez hodowcę tolerancji na mątwika burakowego;
 • Smart Latoria KWS (KWS Polska) – typu „Conviso Smart” z deklarowaną przez hodowcę tolerancją na mątwika burakowego;
 • Tradycja (Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego) – typu normalno-cukrowego;
 • Zagłoba (Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego) – typu normalno-cukrowego.

W sumie komisja wydała pozytywną opinię 20 odmianom buraka, bo przedmiotem oceny były też odmiany pastewne. Tutaj są 2 nowości:

 • Bangor (DLF Seeds) – odmiana jednokiełkowa, o żółtej barwie korzeni;
 • Enermax (DLF Seeds) – odmiana jednokiełkowa, o białej barwie korzeni.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.