Zwrot podatku akcyzowego

Przez cały sierpień można składać wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosków należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. Natomiast pieniądze wypłacane będą w październiku br.

Materiały do pobrania:

Zwrot podatku akcyzowego

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.