Zwrot podatku akcyzowego 2023 (2. nabór)

Przez cały sierpień można składać wnioski do urzędów gmin i miast o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. Natomiast gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie powinny udostępnić informację o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła (DJP), wydaną przez biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest kilka zmian.

Faktury VAT muszą obejmować zakup oleju napędowego w określonych okresach:

  • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z 1. naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/ha UR i 40 l/DJP bydła);
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/szt. świń.

Tym razem stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z 1. naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Pieniądze wypłacane będą w październiku br. do wysokości dostępnego limitu, w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni ustalany jest według stawki zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.