Zwrot podatku akcyzowego 2023 (1. termin)

Przez cały luty można składać wnioski do urzędów gmin i miast o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosków należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Natomiast gospodarstwa utrzymujące bydło powinny udostępnić informację o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła (DJP), wydaną przez biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze wypłacane będą w kwietniu br.

Materiały do pobrania:

Zwrot podatku akcyzowego

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.