Zwrot podatku akcyzowego 2022 (1. termin)

Przez cały luty można składać wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosków należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Natomiast pieniądze wypłacane będą w kwietniu br.

Materiały do pobrania:

Zwrot podatku akcyzowego

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.