Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej

Przez cały luty urzędy gmin i miast przyjmują wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystanym do produkcji rolnej. Za każdy litr oleju napędowego można otrzymać złotówkę zwrotu.

Wnioski przyjmują właściwe urzędy gmin i miast, gdzie producenci rolni prowadzą swoje działalności. Natomiast wysokość zwrotu podatku ustalana jest na podstawie powierzchni użytków rolnych (określonej w ewidencji gruntów i budynków) oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) posiadanego bydła.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć również faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Posiadacze bydła do wniosku powinni dołączyć również informację o liczbie DJP bydła za 2020 r.

Informację o DJP rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym dla siedziby stada. W tym celu wystarczy złożyć Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Tegoroczne limity zwrotu podatku akcyzowego wynoszą: 100 zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł do każdej DJP bydła. Zwrot podatku będzie wypłacany przez cały kwiecień przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kolejne wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego będzie można składać w sierpniu 2021 r. Będą one dotyczyły faktur VAT za paliwo kupione od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. (w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.