Zgłaszanie międzyplonów i okrywy zielonej

Od 1 lipca można wysiewać międzyplony ścierniskowe zaliczane do EFA. Ten fakt należy zgłosić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 7 dni.

Za obszary proekologiczne uznawane są międzyplony lub okrywa zielona, rozumiane jako wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin, z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne oraz miododajne.

Występuje jednak kilka obostrzeń, których należy przestrzegać. Oto one:

 • mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie będą uznawane jako obszar proekologiczny;
 • mieszanka siana jako międzyplon nie może być następnie uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka, tzn. ten sam gatunek rośliny, który wchodził w skład mieszanki, może być wysiany ponownie po zaoraniu międzyplonu;
 • rośliny ozime zwykle wsiewane jesienią do zbioru lub wypasu nie mogą być jednocześnie deklarowane jako obszary proekologiczne;
 • na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Zakaz ten obejmuje również zaprawy nasienne.

Międzyplon ścierniskowy – istnieją dwie możliwości realizacji wymogu:

1. Stały termin wysiewu i utrzymania:

 • wysiew od 1 lipca do 20 sierpnia danego roku;
 • utrzymanie na polu co najmniej do 15 października.

2. Indywidualne podejście:

 • wysiew w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia;
 • utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.

Przy indywidualnym podejściu należy w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do 27 sierpnia, złożyć oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się, że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania.

Międzyplon ozimy – realizacja wymogu:

 • wysiew od 1 lipca do 1 października;
 • utrzymanie na polu co najmniej do 15 lutego.

Rolnicy, którzy realizują:

 • Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-20 i w gospodarstwie posiadają międzyplony, których w danym roku i na danej działce nie wykazują jako praktykę dodatkową, to taki obszar mogą jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących międzyplonów uznawanych jako obszar EFA. Jeżeli międzyplon w danym roku zostanie zadeklarowany jako praktyka dodatkowa, to w takiej sytuacji nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA;
 • Pakiet 2. Ochrona gleb i wód w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-20, to międzyplonów uprawianych w celu realizacji ww. zobowiązania nie mogą jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA. Jeżeli w gospodarstwie uprawia się więcej międzyplonów (ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania) i nie deklaruje się ich do ww. wariantu w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-20, wtedy międzyplony te można zadeklarować jako obszar EFA.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.