Wsparcie tworzenia grup producentów i organizacji producentów

Od 15 kwietnia do 31 maja 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

O pomoc może się ubiegać:

 1. grupa producentów rolnych:
  - uznana od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie Ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach;
  - składająca się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 2. organizacje producentów:
  - uznane na podstawie przepisów Ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;
  - utworzone ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora drobiowego oraz owocowo-warzywnego.

Ubiegający się o wsparcie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. € w każdym roku pięcioletniego okresu. Pomoc jest realizowana po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów w formie rocznych płatności w następującej wysokości:

 • w pierwszym roku – 10% przychodów netto;
 • w drugim roku – 9%;
 • w trzecim roku – 8%;
 • w czwartym roku – 7%;
 • w piątym roku – 6%.

Jest to wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Finansowane z PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.