Wsparcie na ochronę wód przed azotanami

Od 10 grudnia 2021 r. do 7 lutego 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków na inwestycje chroniące wody przed azotanami.

O pomoc na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego mogą się ubiegać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Jednak wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na:

  • budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
  • zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW na lata 2014-20. Przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%, a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60%. Ważne jest, żeby prowadzone inwestycje zapewniały dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, albo wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Pomoc na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” prowadzona jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Finansowana z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.