Wsparcie na małe przetwórstwo i RHD

Od 26 października do 24 grudnia 2020 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Pomoc skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może się ubiegać o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Obejmują one m.in. przetwórstwo: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne oraz zamrażanie lub przechowywanie produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in.:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;
  • zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania;
  • aparaturę pomiarową i kontrolną;
  • inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych;
  • zakup maszyn i urządzeń służących ochronie środowiska.

Nabór prowadzony jest w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Finansowany z PROW 2014-20. Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.