Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych

Od 31 października do 29 grudnia 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o wsparcie dla zakładów przetwórczych.

O pomoc mogą się ubiegać przedsiębiorcy posiadający:

  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzący działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO);
  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowo wprowadzany sektor).

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. Zaliczają się do nich m.in.

  • wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności;
  • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. Tutaj dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności.

Wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie:

  • do 10 mln zł – przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • do 15 mln zł – przedsiębiorstwa, które na podstawie odpowiednich przepisów są związkami grup producentów rolnych lub zrzeszeniami organizacji producentów.

Dokumenty będzie można składać osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR. O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów.

Jest to wsparcie w ramach Poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.