Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

O pomoc finansową w ramach tego działania może się ubiegać:

  1. grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów Ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
  2. organizacja producentów uznana na podstawie przepisów Ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Wnioski będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. € w każdym roku pięcioletniego okresu. Pomoc jest realizowana po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów w formie rocznych płatności w następującej wysokości:

  • w pierwszym roku – 10% przychodów netto;
  • w drugim roku – 9%;
  • w trzecim roku – 8%;
  • w czwartym roku – 7%;
  • w piątym roku – 6%.

Jest to wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Finansowane z PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.