Składka KRUS za IV kwartał 2022

Do 31 października trzeba wpłacić składki KRUS za IV kwartał. Niezmiennie ich wysokość uzależniona jest od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega też pomocnik rolnika.

Warto pamiętać, że składki na ubezpieczenie społeczne opłaca się kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, czyli:

  • 31 stycznia za I kwartał;
  • 30 kwietnia za II kwartał;
  • 31 lipca za III kwartał;
  • 31 października za IV kwartał.

Podstawa prawna:
Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2020 r., poz. 174 z późn. zm.).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.