Rekompensata za zakończenie działalności rolniczej

Od 30 września do 29 października 2020 r. będzie można składać wnioski do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o rekompensatę za zakończenie działalności rolniczej.

Rządowa gratyfikacja kierowana jest do właścicieli małych gospodarstw, którzy zdecydują się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi. Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Rolnik na własne potrzeby może zachować nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych. Natomiast rolnik przejmujący grunty musi się zobowiązać, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.

Wysokość wsparcia stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. i wypłacana jednorazowo. Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik kończący działalność nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej.

Jest to wsparcie w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Finansowane z PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.